Teisė

Galimos specializacijos:

 • Verslo įmonių teisinis reguliavimas
 • Teisinės institucijos

Apie programą

Studijuodami Teisę Lietuvos Verslo kolegijoje, Jūs gilinsitės į Lietuvos Respublikos teisės sistemą, teisinius procesus, taip pat susipažinsite su Europos sąjungos ir tarptautinės teisės principais. Mokysitės savarankiškai taikyti teorines žinias bei vertinti, analizuoti ir spręsti konkrečias teisės problemas. Lietuvos verslo kolegijoje dirba tik aukštos kvalifikacijos dėstytojai, didžioji dalis jų praktikai – teisėjai, advokatai, juristai ir pan. Dėstytojai specializuojasi toje srityje, kurioje jie dėsto.

Po studijų gebėsite:

 • Rinkti, sisteminti, analizuoti informaciją ir mokėti naudotis teisinės informacijos šaltiniais
 • Suprasti įstatymų leidybos procesą
 • Apibendrinti įstatymus ir taikyti juos praktikoje
 • Sudaryti sutartis, rengti kitus teisinius dokumentus
 • Naudotis norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais verslą ir kitus ekonominius santykius
 • Organizuoti teismo posėdžius, fiksuoti jų eigą ir posėdžiams pasibaigus sutvarkyti bylas
 • Atlikti administravimo funkcijas
 • Organizuoti pensijų, pašalpų ir kitų socialinių išmokų skyrimą bei išmokėjimą

Šią studijų programą galima studijuoti ir nuotoliniu būdu. Nuotolinių studijų pradžia - rugsėjo 1 d. ir vasario 1 d.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 

Programos turinys

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

 • Kalbos kultūra ir komunikavimas
 • Veiklos dokumentavimas
 • Užsienio kalba
 • Informatika
 • Ekonomikos teorija
 • Vadybos pagrindai

Teisės studijų krypties dalykai:

 • Romėnų teisė
 • Valstybės ir teisės teorija
 • Teisėsaugos institucijos
 • Administracinė teisė ir procesas
 • Baudžiamoji teisė
 • Baudžiamasis procesas
 • Civilinė teisė
 • Civilinis procesas
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinė teisė
 • Tarptautinė ir Europos sąjungos teisė
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Teisininko etika /Teisinė retorika*
 • Teisinė psichologija
 • Teisinė filosofija/Teisinė sociologija *
 • Tyrimų metodologija

Specializacija - Verslo įmonių teisinis reguliavimas:

 • Kursinis darbas
 • Aplinkos apsaugos teisė/ Korupcijos kontrolė ir prevencija*
 • Finansų teisė
 • Verslo teisė
 • Draudimo teisinis reguliavimas
 • Prievolių teisė
 • Investicijų teisė/Notariatas*
 • Darbo teisė

Specializacija - Teisinės institucijos:

 • Kursinis darbas
 • Aplinkos apsaugos teisė/ Korupcijos kontrolė ir prevencija*
 • Finansų teisė
 • Socialinio aprūpinimo teisė
 • Šeimos ir vaiko teisių apsauga
 • Socialinio draudimo teisė
 • Darbo sutartis
 • Darbo teisė

Praktika:

 • Juridinių dokumentų rengimo praktika
 • Mokomoji praktika
 • Baigiamoji – specialybės praktika

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 

 

Priėmimo reikalavimai

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai, stojant į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st):

1.    Istorija 0,4 ( valstybinis brandos egzaminas)
2.    Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 (valstybinis brandos egzaminas)
3.    Matematika 0,2 (valstybinis brandos egzaminas)
4.    Užsienio kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų) (valstybinis brandos egzaminas)
5.    Užsienio kalba / informacinės technologijos / biologija / geografija / menai 0,2 (valstybinis arba metinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Studijų kaina

Studentai palankiomis sąlygomis gali gauti iš valstybinio studijų fondo valstybės remiamą paskolą susimokėti už studijas. Pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą pažangiai besimokantys studentai po studijų baigimo gali tikėtis atgauti dalį įmokos už mokslus.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

 • Lietuvos verslo kolegiją,
 • pasirenkamą studijų programą,
 • Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams (išskyrus rezidentūrą), kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Įsidarbinimo galimybės

Po studijų galėsite dirbti:

 • advokatų
 • antstolių kontorose ir notarų biuruose
 • teismo posėdžių sekretoriais
 • teismo raštinės darbuotojais
 • teisininkais privačiose organizacijose
 • personalo tarnybos vadovais ir specialistais
 • valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose
 • ikiteisminio tyrimo pareigūnais
 • muitinės tarnautojais.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 

Programos ypatybės

Suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų trukmė: 3 metai - nuolatinės, 4 metai - ištęstinės; galima studijuoti ir nuotoliniu būdu, trukmė - 3 metai.

Valstybinis kodas

6531KX002

Nori sužinoti daugiau?

Rašykite mums
[email protected]
arba skambinkite
8-46-311099

Studentų atsiliepimai

Nuotolinės studijos Lietuvos verslo kolegijoje - tai aukštos kokybės studijos! Šiuolaikiška studijų programa, puikūs dėstytojai.

Inga Leščinskienė
Nuotolinių studijų absolventė / Lietuva, Kelmė