Taikomoji informatika ir programavimas

Galimos specializacijos:

 • WEB projektų kūrimas
 • Kompiuterinių tinklų administravimas
 • Mobiliųjų aplikacijų kūrimas

Apie programą

Studijų programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos informatikos krypties specialistus, orientuotus į programinės įrangos kūrimo arba kompiuterių tinklo administravimo veiklos sritis, gebančius prisitaikyti prie šiuolaikinės rinkos pokyčių bei suvokiančių savivaliaus (savarankiško) mokymosi ir mokymosi visą gyvenimą svarbą.

„Lietuvos verslo kolegijos Taikomosios informatikos ir programavimo studijų programai suteiktas „INVESTORS‘ SPOTLIGHT“ kokybės ženklas!

Absolventas, baigęs šią studijų programą, įgyja sekančius gebėjimus:

I. Fundamentalios žinios ir jų taikymas:

1.1.Taiko matematikos, diskrečiosios matematikos, teorinės informatikos, duomenų struktūrų ir algoritmavimo žinias, techninės bei tinklo įrangos veikimo principus, protokolus ir standartus kuriant ir analizuojant kompiuterines sistemas.

1.2. Geba paaiškinti naujausias informatikos srities technologijas/sprendimus (virtualizacija, debesų kompiuterija, įterptinės sistemos) ir savo kalboje (žodinėje ir rašytinėje) taisyklingai vartoja srities terminologiją.

1.3. Taiko struktūrinio ir objektinio programavimo žinias, supranta ir naudoja skirtingus programų sistemos gyvavimo ciklo modelius.

1.4. Supranta, integruoja ir praktiškai taiko skirtingų mokslų sričių (fizinių, technologinių, socialinių, humanitarinių) žinias sprendžiant dalykinės srities problemas.

II. Gebėjimai atlikti tyrimus:

2.1. Geba rinkti, analizuoti, apdoroti duomenis bei interpretuoti gautus rezultatus, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti.

2.2 Taiko teorines žinias praktikoje, parenka tinkamus metodus, technines ir programines priemones, programavimo kalbas, karkasus bei šiuolaikines programavimo aplinkas konkretiems uždaviniams ar projektams realizuoti.

III. Specialieji gebėjimai:

3.1. Taiko Agile metodus programinės įrangos kūrime, pagal užsakovo reikalavimus specifikuoja procesą, komponentą ar programinį produktą naudojant šiuolaikinius projektavimo įrankius bei laikantis rinkoje vyraujančių standartų.

3.2. Atlieka grafikos ir dizaino darbus, kuria duomenų bazes, svetaines ir kitus nesudėtingus programinius projektus.

3.3. Taiko kompiuterinių techninės įrangos ir architektūros žinias, kompiuterinės technikos standartus, diegia operacines sistemas ir kitą taikomąją bei specialiąją programinę įrangą. Geba programuoti įterptines sistemas bei  kitą nesudėtingą specialiąją programinę įrangą.

3.4. Taiko įgytas žinias apie debesų kompiuteriją, kompiuterių tinklus, informacijos perdavimo modelius, protokolus ir standartus konfigūruojant ir testuojant tinklus bei geba naudoti duomenų apsaugos priemones.

Spec. Web projektų kūrimas (alternatyva):

3.5.A Kuria naujus WEB projektus, Web servisus arba palaiko ir vysto esamus taikydamas pasirinktas programavimo kalbas, platformas ar karkasus.

Spec. Mobiliųjų aplikacijų kūrimas (alternatyva)

3.5. B Kuria vietines ir hibridines mobilias aplikacijas, Web servisus arba palaiko ir vysto esamas taikydamas pasirinktas programavimo kalbas, platformas ar karkasus; kuria daiktų interneto technologijomis grindžiamus produktus.

Spec. Kompiuterių tinklo administravimas (alternatyva)

3.5.C Diagnozuoja ir šalina programinius ir techninius kompiuterių tinklų įrangos gedimus, administruoja serverius ir kitus tinklo įrenginius bei užtikrina saugų informacinės sistemos duomenų perdavimą ir nepertraukiamą tinklo tarnybų darbą.

IV. Socialiniai gebėjimai:

4.1. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai komunikuoja su specialistais ir kitais asmenimis profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.

4.2. Dirba komandoje vykdant projektus, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, prisiima atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.

V. Asmeniniai gebėjimai:

5.1. Planuoja, organizuoja savo darbą bei savarankiškai lavina įgūdžius suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą ir tobulėjimą profesinėje veikloje.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Programos turinys

Bendrieji koleginių studijų dalykai:

Studijų pagrindų dalies dalykai:

Specializacijos:
Specializacija-1(WEB projektų kūrimas)dalykai:

Specializacija-2 (Mobiliųjų aplikacijų kūrimas) dalykai:

Specializacija-3 (Kompiuterinių tinklų administravimas) dalykai: 

Praktika:

Priėmimas į mokamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Priėmimo reikalavimai

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai, stojant į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st):

 1. Matematika 0,4 (valstybinis brandos egzaminas)
 2. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 (valstybinis brandos egzaminas)
 3. Užsienio kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų) (valstybinis brandos egzaminas)
 4. Informacinės technologijos arba fizika 0,2 (valstybinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)
 5. Užsienio kalba / fizika / informacinės technologijos / biologija / geografija / istorija / chemija 0,2 (valstybinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Studijų kaina

Studentai palankiomis sąlygomis gali gauti iš valstybinio studijų fondo valstybės remiamą paskolą susimokėti už studijas. Pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą pažangiai besimokantys studentai po studijų baigimo gali tikėtis atgauti dalį įmokos už mokslus.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

 • Lietuvos verslo kolegiją,
 • pasirenkamą studijų programą,
 • Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams (išskyrus rezidentūrą), kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Įsidarbinimo galimybės

Po studijų galėsite dirbti:

 • programuotojais,
 • IT specialistais įvairiose įmonėse (bankuose, darbo biržose, kompiuterių ir programinės įrangos prekybos firmose, leidybos centruose, vidaus reikalų tarnybose, ministerijose, kultūros, mokslo, švietimo įstaigose, bendrose Lietuvos ir užsienio kompanijose ir t.t.),
 • grafikos dizaineriais,
 • kompiuterių tinklo administratoriais,
 • IT paslaugų administratoriais,
 • projektų vadovais ar jų asistentais.

Taip pat gali kurti savo verslą arba dirbti laisvai samdomais (angl. free-lancers) darbuotojais.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

 

Programos ypatybės

Suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų trukmė: 3 metai - nuolatinės, 4 metai - ištęstinės

Valstybinis kodas

6531BX009

Nori sužinoti daugiau?

Rašykite mums
[email protected]
arba skambinkite
8-46-311099

Studentų atsiliepimai

Lanksčios studijos, kolegijoje yra labai gerai išvystyta nuotolinių studijų sistema.

Kolegija siūlo itin kokybiškas studijas.

Arminas Pocius
Išmanioji vadyba