Skaitmeninio dizaino technologijos

Galimos specializacijos:

 • -

Apie programą

Studijų programa skirta tiems studentams, kuriems patinka kūrybinis darbas ir ateityje planuoja dirbti grafikos dizaineriais. Tai informatikos meniškoji sritis, kuri apima informatikos, grafinio dizaino, neuromokslo, psichologijos ir rinkodaros žinias.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos IT grafikos (skaitmeninio) dizaino specialistus, savarankiškai ar komandoje dirbančius dizaino srityje ir gebančius pagal užsakovo poreikius bei dizaino principus efektyviai perteikti vizualiąją informaciją informacinių technologijų priemonėmis.

Absolventas, baigęs šią studijų programą, įgyja sekančius gebėjimus:

I. Fundamentalios žinios ir jų taikymas:
1.1. Žino vizualinės raiškos principus, esminius grafinių komunikacijų dizaino objekto elementus ir jų komponavimo būdus, fundamentalius grafikos, animacijos principus, geba juos taikyti kurdamas originalius personažus, aplinkas.
1.2. Išmano kompoziciją, dailės ir dizaino stilistines ir menines tendencijas ir geba jas tikslingai taikyti kurdamas įvairios paskirties skaitmeninius projektus.
1.3. Žino kompiuterių techninės įrangos, kompiuterių tinklo, garso ir vaizdo aparatūros pagrindinius komponentus, geba juos parinkti ir taikyti sprendimuose.
1.4. Supranta, integruoja ir praktiškai taiko skirtingų mokslų sričių (fizinių, technologinių, socialinių, humanitarinių) žinias sprendžiant dalykinės srities problemas.

II. Gebėjimai atlikti tyrimus:
2.1. Renka, lygina, analizuoja, sistemina kūrybiniam projektui reikalingą informaciją bei interpretuoja gautus rezultatus.
2.2 Taiko teorines žinias praktikoje, parenka tinkamus metodus, technines ir programines priemones, skaitmeninius dizaino sprendimus konkretiems uždaviniams ar projektams realizuoti.

III. Specialieji gebėjimai:
3.1. Kuria dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką įvairiuose sprendimuose (web projektuose, spaudiniuose ir pan.) ir esant poreikiui geba ją animuoti.
3.2. Geba dirbti su foto, video, garso priemonėmis, skaitmeninį garsą ir vaizdą kuriančiomis ir apdorojančiomis programomis.
3.3. Parengia ir apdoroja skaitmeninio dizaino ar multimedijos produkto kūrimui reikalingą tekstinę, grafinę, vaizdo, garso informaciją.
3.4. Išmano skaitmeninio projekto rengimo nuoseklumą, projektavimo ir gamybos procesus plėtojant ir įgyvendinant kūrybinę idėją.
3.5. Jungia grafikos, garso, vaizdo ir animacijos žinias į harmoningą visumą ir geba kurti multimedijos produktus, audiovizualines instaliacijas, audiovizualinius produktus internetui ir pan.

IV. Socialiniai gebėjimai:
4.1. Sklandžiai ir įtaigiai reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai komunikuoja su specialistais ir kitais asmenimis profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
4.2. Dirba komandoje kuriant projektus, sprendžiant skaitmeninio ir grafinio dizaino uždavinius, prisiima atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę.

V. Asmeniniai gebėjimai:
5.1. Planuoja, organizuoja savo darbą bei savarankiškai lavina įgūdžius suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą ir tobulėjimą profesinėje veikloje.

Šią studijų programą galima studijuoti ir nuotoliniu būdu. Nuotolinių studijų pradžia - rugsėjo 1 d. ir vasario 1 d.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Programos turinys

Bendrojo lavinimo dalykai:

 • Užsienio kalba
 • Bendravimo psichologija
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Verslo ekonomika.

Studijų krypties lavinimo dalykai:

 • Aukštoji matematika
 • Skaitmeninė fotografija
 • Kompozicija ir grafinio dizaino pagrindai
 • Taškinė 2D grafika (Adobe Photoshop)
 • Saityno programavimas (HTML, CSS, Wordpress)
 • Šriftas ir tipografija
 • Vektorinė 2D grafika (Adobe Illiustrator)
 • Vizualinė komunikacija
 • UI/UX dizainas
 • Skaitmeninės spaudos technologijos
 • Dvimatės animacijos pagrindai (Adobe Animate)
 • Vizualinė ženklodara
 • Tyrimų metodologija ir statistinė duomenų analizė
 • Grafinių efektų kūrimas ir postprodukcija (Adobe After Effects)
 • 3D grafikos pagrindai (3DsMax)
 • Garso ir vaizdo technologijos
 • 3D animacija (3DsMax)
 • Audiovizualinis montažas
 • Žaidimų programavimas (Unity)
 • Portfolio ir karjeros planavimas.

Praktikos:

 • Pažintinė praktika (verslumo ugdymo praktika kolegijoje, atliekama praktinio mokymo firmoje Biurometa)
 • Mokomoji  praktika įmonėje (6 savaitės)
 • Multimedijos produkto kūrimas (praktika atliekama kolegijoje)
 • Priešdiplominė praktika įmonėje (10 savaičių)

Priėmimo reikalavimai

Stojantieji, išlaikę baigiamuosius egzaminus ir įgiję brandos atestatą, gali studijuoti VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOJE VIETOJE (vnf). Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta tiesiogiai kolegijoje.

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo: Lietuvos verslo kolegiją; pasirenkamą studijų programą; Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams, kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Konkursinio balo dalykai ir svertiniai koeficientai, stojant į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st):

 1. Matematika 0,4 (valstybinis brandos egzaminas)
 2. Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 (valstybinis brandos egzaminas)
 3. Užsienio kalba (anglų, vokiečių ar prancūzų) (valstybinis brandos egzaminas)
 4. Informacinės technologijos arba fizika 0,2 (valstybinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)
 5. Užsienio kalba / fizika / informacinės technologijos / biologija / geografija / istorija / chemija 0,2 (valstybinis brandos egzaminas arba metinis pažymys)

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Studijų kaina

Studentai palankiomis sąlygomis gali gauti iš valstybinio studijų fondo valstybės remiamą paskolą susimokėti už studijas. Pagal Švietimo ir mokslo ministro įsakymą pažangiai besimokantys studentai po studijų baigimo gali tikėtis atgauti dalį įmokos už mokslus.

Priėmimas į valstybės nefinansuojamas studijas jau vyksta. Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite

Norintys studijuoti Lietuvos verslo kolegijoje valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija (vnf/st), turi dalyvauti bendrajame priėmime nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 16 d., per bendrąjį  priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas www.lamabpo.lt. Stojantysis prisijungęs prie LAMA BPO tinklapio nurodo:

 • Lietuvos verslo kolegiją,
 • pasirenkamą studijų programą,
 • Vnf / studijų stipendiją*

* Studijų stipendija yra skiriama visų pakopų studentams (išskyrus rezidentūrą), kurie įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su aukščiausiais konkursiniais balais. Studijų stipendijos yra skiriamos visam studijų laikotarpiui. Pasibaigus vieniems studijų metams, studentai neprarasdami stipendijos gali pereiti studijuoti į kitą tos pačios srities studijų programą aukštojoje mokykloje.

Įsidarbinimo galimybės

Absolventai pabaigę studijas galės dirbti  grafikos dizaineriais įvairiose įmonėse, taip pat steigti nuosavą verslą arba dirbti laisvai samdomais grafikos dizaineriais.

Programos ypatybės

Suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis.

Studijų trukmė: 3 metai - nuolatinės, 4 metai - ištęstinės; galima studijuoti ir nuotoliniu būdu, trukmė - 3 metai.

Valstybinis kodas

6531BX026

Nori sužinoti daugiau?

Rašykite mums
[email protected]
arba skambinkite
8-46-311099

Studentų atsiliepimai

Lanksčios studijos, kolegijoje yra labai gerai išvystyta nuotolinių studijų sistema.

Kolegija siūlo itin kokybiškas studijas.

Arminas Pocius
Išmanioji vadyba