XIII tarptautinė studentų mokslinė – praktinė konferencija

16/04/18

LIETUVOS VERSLO KOLEGIJA

 Kviečiame studentus ir jų mokslinius vadovus aktyviai dalyvauti konferencijos darbe bei svarstyti šalies ar regionų
 vadybos aktualijas, ekonomikos plėtros problemas bei naujoves technologijų srityje
XIII tarptautinėje studentų mokslinėje – praktinėje

 Konferencijoje

 AKADEMINIO JAUNIMO SIEKIAI:
EKONOMIKOS, VADYBOS IR TECHNOLOGIJŲ ĮŽVALGOS
2016

2016 m. gegužės mėn. 6 d.
Klaipėda