VADYBOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

17/11/07

Paskelbtos diplominio (baigiamojo) darbo temos. Prašau, pasirinkti diplominio (baigamojo) darbo temą Studijų skyriuje pas Studijų skryriaus administratorę Emiliją (107 k.) ir parašyti prašymą iki 2017 m. lapkričio 20  d. imtinai.