Už teisę kurti ir būti savimi!

21/04/13

---

Vakar Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“ Lietuvos verslo kolegijos akademinei bendruomenei ir studentams suorganizavimo renginį: Už teisę kurti ir būti savimi!
 
 
Renginio metu buvo aptariama:
  • tarptautinė gestų kalba
  • tinkamas elgesys su negalia turinčiais asmenimis
  • negalią turinčių asmenų įsitraukimas į visuomenines veiklas
  • studijų proceso pritaikomumas negalią turintiems asmenims.