Studijų programos „Verslo įmonių ekonomika" vertinimas

17/10/30

2017 m. lapkričio 8 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyks ketinamos vykdyti studijų programos Verslo įmonių ekonomika vertinimas. Vertinimą vykdo Studijų kokybės vertinimo centras. Su darbotvarke galima susipažinti čia.