Studentams atlikusiems karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius apmokymus

20/01/09