Skirkite 2 % kolegijai

14/03/19

Studentai, darbuotojai, tėveliai, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą Jūs turite galimybę pervesti iki 2% metinio pajamų mokesčio į Lietuvos verslo kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą.

Maloniai prašome skirti paramą kolegijai. Visos gautos lėšos panaudojamos kolegijos reikmėms. Prašymo formą galima užpildyti iki 2014 m. gegužės 1 d.

Prašymą pateikti galima elektroniniu būdu arba kreiptis į administratorius Modestą (Klaipėdoje), Liną (Šiauliuose), Editą (Vilniuje).

Privalomi langeliai, kuriuos reikia užpildyti:

1, 2, 3V, 3P, 4 - Surašykite teisingus asmeninius  duomenis
5 langelis – Mokestinis laikotarpis – 2013
6S langelis – mokesčių dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą – X
E1 - Gavėjo tipas – 2
E2 – Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) –   291828430
E4 – Mokesčio dalies dydis procentais – 2,00
E5 –  mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio - įrašyti 2014 (arba 2015, arba 2016, arba 2017)  

Dėkojame už Jūsų paramą.

Pagarbiai,
Kolegijos administracija