LTVK diplomų įteikimo šventės programa Vilniuje!

21/06/14

---

Diplomų įteikimo ceremonija per YouTube LIVE: https://old.ltvk.lt/diplomu-iteikimai-2021