LTVK diplomų įteikimo šventės programa Klaipėdoje!

21/06/02

---

Diplomų įteikimo ceremonija per YouTube LIVE: http://old.ltvk.lt/diplomu-iteikimai-2021