Lietuvos Verslo Kolegijos akademinė bendruomenė dalyvauja SKVC mokymuose

21/03/03

---

Lietuvos Verslo Kolegijos akademinė bendruomenė dalyvauja SKVC mokymuose, kurie yra skirti tobulinti užsienio kvalifikacijų pripažinimo procesus aukštosiose mokyklose.


Mokymų metu aptariamos temos:

  • Pripažinimas ir kokybės užtikrinimas.
  • Pripažinimo ir priėmimo santykis.
  • Informacijos bei dokumentų skaitmeninimas.
  • Geroji patirtis užsienio kvalifikacijų pripažinime.