Konkursas laisvoms darbo vietoms užimti

14/08/12

Lietuvos verslo kolegija skelbia konkursą eiti pareigas Klaipėdoje

Rekreacijos ir turizmo katedra, vedėjo pareigos
Mokslo sritis ir kryptis: Socialiniai mokslai; Rekreacija ir turizmas.

Informatikos katedra, vedėjo pareigos
Mokslo sritis ir kryptis: Fiziniai mokslai; Informatika.

Dokumentai priimami:
Personalo sk. Turgaus 21, Klaipėda iki 2014 m. rugpjūčio 25 d., telefonas pasiteiravimui : (46) 31 10 99

Dokumentai:

  • Prašymas Direktoriaus vardu leisti dalyvauti konkurse;
  • Mokslo – metodinių darbų sąrašas;
  • Aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestacijų kopijos;
  • Gyvenimo aprašymas;
  • Papildomi dokumentai (kandidato nuožiūra).