Neįgaliųjų studentų rėmimas

Parama studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis

Tikslinės išmokos, skiriamos pirmą kartą studijuojantiems:  

  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

Tikslinės išmokų teikimą iš ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų administruoja Valstybinis studijų fondas. Parama yra skiriama visų aukštųjų mokyklų studentams vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti).

Prašymai tikslinei išmokai gauti teikiami internetu. Kiekvieną semestrą reikia užpildyti naują prašyą.

Išsamesnę informaciją apie tikslinių išmokų skyrimą rasite fondo tinklalapyje (nuoroda: http://vsf.lrv.lt/lt/projektas/tikslines).

Studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis taip pat gali gauti socialinę stipendiją. (nuoroda į fondo arba Jūsų vidinį puslapį)

Lietuvos Respublikos  Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d.  nutarimu Nr. 831 patvirtino  Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą. Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka šias sąlygas:

  • turi nustatyta tvarka sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį;
  • pirmą kartą studijuoja pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą;

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems teikiamos šios pagalbos priemonės:

  • Specialiesiems poreikiams tenkinti – 50% valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (99.15 eurų);
  • Studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 LR Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka (128,00 eurai) už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

2019 metais Lietuvos verslo kolegijoje finansinė pagalba buvo skirta penkiems (5) neįgaliems studentams.

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems VšĮ Lietuvos verslo kolegijoje, tvarkos aprašas