Diplomas ir diplomo priedėlis

Lietuvos verslo kolegijoje sėkmingai baigus studijų programą išduodamas profesinio bakalauro diplomas, kuris patvirtina įgytą kvalifikacinį laipsnį. Kartu su diplomu išduodamas ir diplomo priedėlis.

Diplomo priedėlis yra neatskiriama diplomo dalis, diplomą papildantis dokumentas, pateikiantis informaciją apie įgyto aukštojo išsilavinimo turinį.

Diplomo priedėlis atitinka Europos komisijos, Europos Tarybos ir UNECSO/CEPES sukurtą pavyzdį. Priedėlio paskirtis – pateikti pakankamai objektyvios informacijos, reikalingos aiškiam ir teisingam tarptautiniam kvalifikacijų (diplomų, laipsnių, sertifikatų ir t.t.) akademiniam bei profesiniam pripažinimui. Jame aprašoma studijų, kurių diplomo savininkas siekė ir kurias sėkmingai baigė, esmė, lygmuo ir turinys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 bei įgyvendinant Europos šalių švietimo srities ministrų 2003 m. rugsėjo 19 d. Berlyne pasirašytą komunikatą, nuo 2006 m. kiekvienas studentas, baigęs profesinio bakalauro studijas Lietuvos verslo kolegijoje, automatiškai gauna nemokamą diplomo priedėlį lietuvių ir Europoje plačiai naudojama (anglų) kalba.

Diplomo priedėlio nauda
Įgyti diplomai kartu su diplomo priedėliu lengviau suprantami ir pripažįstami visoje Europoje. Šiame dokumente pateikiama tiksli ir išsami informacija apie išeitus akademinius kursus ir įgytas žinias, padedanti ES darbdaviams bei kitiems suinteresuotiems asmenis objektyviai vertinti Europass diplomo priedėlio savininko pasiekimus. Atsiranda lengviau pasiekiamos galimybės įsidarbinti ir studijuoti užsienyje, kadangi ES darbdaviai itin domisi Diplomo prieduose pateikiama informacija. Diplomo priedėlis palengvina įsidarbinimo galimybes ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje, užtikrina absolventų įgytų kvalifikacijų skaidrumą.

Diplomo ir diplomo priedėlio pavyzdžiai - siųsti.

Lietuvos verslo kolegijoje galima įgyti šiuos kvalifikacinius laipsnius:

Eil. Nr.

Studijų programa

Valstybinis kodas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Lietuvos kvalifikacijų lygis

1

Buhalterinė apskaita

6531LX030

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

2

Verslo įmonių ekonomika

6531JX025

Socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis

VI

3

Įstaigų ir įmonių administravimas

6531LX026

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

4

Pardavimų ir logistikos vadyba

6531LX028

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

5

Turizmo ir pramogų verslo industrija

653L1X031

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

6

Statybos verslo vadyba

6531LX029

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

7

Taikomoji informatika ir programavimas

6531BX009

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

VI

8

Teisė ir teisėsaugos institucijos

6531KX003

Teisės profesinio bakalauro laipsnis

VI

9

Informacinės verslo sistemos

6531BX010

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

VI

10

Išmanioji vadyba

6531LX027

Verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

VI

11

Skaitmeninio dizaino technologijos

6531BX026

Informatikos mokslų profesinio bakalauro laipsnis

VI

12

Verslo ir investicijų teisė

6531KX009

Teisės profesinio bakalauro laipsnis

VI

13

Teisė

6531KX002

Teisės profesinio bakalauro laipsnis

VI