Studijos

Mes, Lietuvos verslo kolegija, didžiuojamės savo studentais!

Rūpinamės, kad kiekvienas studentas gautų kokybiškas studijas ir įgytų žinias ir gebėjimus, kuriuos pritaikytų šiandieninėje greitai besikeičiančioje darbo rinkoje tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų. Lietuvos verslo kolegija (LTVK) – glaudi bendruomenė, kuri gerai pažįsta kiekvieną savo studentą, todėl studentui, susidūrus su iššūkiais, visada kartu ieškome geriausio, optimaliausio ir naudingiausio studentui sprendimo. Mums svarbu, kad studijų procesas kolegijoje būtų kokybiškas, kūrybingas ir teiktų praktinę naudą studentui, todėl į savo bendruomenę kviečiame dėstytojus praktikus, savo srities specialistus, sudarome optimalias grupes, kad studentai galėtų kuo geriau įsisavinti mokomąją medžiagą bei įgyti praktinių įgūdžių, savo studentams suteikiame galimybę studijuoti bei atlikti praktiką tarptautinėse rinkose. Lietuvos verslo kolegijoje studentai gauna ne tik kokybiškas ir darbo rinkai pritaikytas studijas, bet ir plačias galimybes turiningai, linksmai ir įvairiapusiškai leisti laisvalaikį. Kolegijoje vyksta įvairūs moksliniai, pramoginiai, kūrybiniai, sportiniai renginiai, organizuojamos išvykos ir ekskursijos, veikia įvairūs klubai bei būreliai, vienijantys bendraminčius.

Baigusiems studijas Lietuvos verslo kolegijoje suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis ir išduodamas profesinio bakalauro diplomas. Asmenys, įgiję profesinio bakalauro laipsnį, turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas (magistrantūrą) Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų procesą Lietuvos verslo kolegijoje koordinuoja Direktoriaus pavaduotojas studijoms, o praktinius studijų programos realizavimo klausimus bei metodinę studijų programų įgyvendinimo kontrolę atlieka Studijų skyrius, studentų galimybes įgyti tarptautinių studijų patirties pagal Erasmus+ bei kitas programas užtikrina ir šį procesą koordinuoja Tarptautinių ryšių ir projektų skyrius. Apie pasirinktą studijų programą, joje dėstomus dalykus, karjeros galimybes konsultuoja ir išsamią informaciją suteikia studijų programą kuruojančios katedros vedėjas.

Studijas Lietuvos verslo kolegijoje reglamentuojantys dokumentai pateikti skiltyje Studijų dokumentai.

 

Studentams atitinkamais studijų klausimais išsamesnę informaciją suteiks atsakingas Lietuvos verslo kolegijos darbuotojas. 

   

Doc. Kristina Puleikienė, 103 kab.

Direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei 

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 10 99 

Egita Vilkaitienė, 106 kab.

Studijų skyriaus administratorė

El.p. [email protected]

Tel. (+370 6) 097 35 66 

   

Samanta Štraupaitė, 104 kab.

Tarptautinių ryšių ir projektų vadovė

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 10 99

 

Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė, 304 kab.

Praktikų vadovė

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 10 99