Studentų veikla

Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovybė (LTVK SA) - tai draugiškas kolektyvas, kuriame susibūrę kūrybingi, išradingi, originalūs bei entuziastingi studentai. Studentų atstovybė stengiasi kuo geriau atstovauti Lietuvos verslo kolegijos studentų interesus ir padėti formuoti gerą kolegijos įvaizdį, išlaikyti tradicijas jos viduje bei už jos ribų.

Pagrindinis LTVK SA tikslas – atstovauti kolegijos studentų interesus bei tarpininkauti tarp dėstytojų ir studentų.

Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovybėje funkcionuoja 4 skyriai: renginių ir projektų organizavimo, ryšių su visuomene koordinavimo, studentų pažymėjimo koordinavimo, finansų paieškos ir projektų. 

Visi LTVK SA skyriai atstovauja studentų interesus ir savo pasiūlymais Kolegijos akademinei tarybai siekia gerinti studijų kokybę bei rūpinasi studentų laisvalaikiu.

LTVK SA Kolegijoje kiekvienais metais organizuoja tradicija tapusius  renginius: Mokslo ir žinių diena, “fuksų” krikštynos, Šv. Kalėdų šventė kolegijos bendruomenei, Šv. Kalėdų šventė Smeltės vaikų namams, Užgavėnės, Kraujo donorystės akcija per Valentino dieną, Picos ir kino naktis, Sportiada Melnragės II paplūdymyje, Kalėdinis senių šalčių bėgimas Klaipėdos mieste. Taip pat LTVK SA prisideda prie Mokslinių darbų konferencijos, Tarptautinės studentų ir moksleivių konferencijos, Diplomų teikimo ceremonijos bei kitų renginių organizavimo.

Svarbiausi studentų sąjungos tikslai yra šie:

  • Telkti studentus demokratinės, teisinės, pilietinės visuomenės kūrimui Lietuvoje;
  • Aktyviai dalyvauti, kuriant demokratinę švietimo sistemą, atitinkančią studentų interesus ir garantuojančią jų teisių apsaugą;
  • Aktyviai dalyvauti, įtvirtinant, realizuojant ir ginant studentų teises ir laisves Lietuvos verslo kolegijoje ir už jos ribų;
  • Padėti tobulinti studijų procesą, studentų atliekamus mokslinius taikomojo pobūdžio tyrimus, stiprinti mokslo ir praktikos ryšius;
  • Siekti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos studentų mokymuisi, jų socialiniams, ekonominiams bei dvasiniams poreikiams tenkinti;
  • Palaikyti istoriškai nusistovėjusias ir kurti naujas studentų tradicijas.

Jei esi aktyvus, iniciatyvus, mėgstantis bendrauti, kūrybingas, sumanus, nori įvairesnės patirites ir neblėstančių įspūdžių, tuomet LTVK Studentų atstovybei tavęs reikia. Junkis prie mūsų!


Erasmus student network (ESN KUK) - tai Erasmus studentų tinklo padalinys (sekcija) Klaipėdoje. Sekcija įkurta 2011 metais ir nuo tada veikia Klaipėdos valstybinėje kolegijoje ir Klaipėdos universitete, o nuo 2018 metų veikia ir Lietuvos verslo kolegijoje Klaipėdos mieste. Sekcijoje esančių narių skaičius kintantis kiekvieną semestrą, bet visuomet yra ne mažesnis nei 20 narių. Sekcija pastebima ne tik ESN Lietuvos mastu, bet taip pat aktyviai dalyvauja ir miesto renginiuose, taip skatindama didesnį Erasmus studentų įsitraukimą į vietos gyvenimą.

Erasmus Studentų Tinklas Lietuvoje (ESN Lietuva) tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, veikianti principu „studentai padeda studentams“. ESN Lietuva nariai – jauni žmonės, savanoriškai padedantys studentams, atvykstantiems į Lietuvą pagal studijų mainų programas, prisitaikyti ir integruotis naujoje aplinkoje. Be kita ko, organizacija puoselėja tarpkultūrinę komunikaciją, toleranciją bei tarpusavio supratimą, skatindama užsienio ir Lietuvos studentus, sugrįžusius iš mainų, dalintis svetur sukauptomis patirtimis.

ESN KUK mentoriai siekia, jog atvykę Erasmus studentai lengviau integruotųsi į jiems naują aplinką ir savo viešnagę Lietuvoje prisimintų kaip vieną smagiausių įvykių savo gyvenime! Mentoriai padedami aukštųjų mokyklų organizuoja bei koordinuoja Erasmus studentų laisvalaikį (kelionės Lietuvoje, tarpkultūriniai vakarai, filmų peržiūros, piknikai ir pan.), taip pat rengia socialines akcijas (Erasmus in Schools, Social inclusion days).