Praktikos

Kolegijos praktikų vadovė – Doc. Rasa Romerytė-Šereikienė el.p. [email protected];

Praktikų klausimais  konsultuojama 304 a. Tel. (8 66) 350 033

VšĮ Lietuvos verslo kolegija suteikia profesinio bakalauro laipsnį kolegijos studentams. Siekiant teorinių žinių įtvirtinimo ir praktinių žinių įgijimo, studentams būtina atlikti praktikas įmonėse.

Praktika (pažintinė, mokomoji, priešdiplominė kt.) studijų proceso dalis, vykdoma Lietuvos ar užsienio praktikos institucijoje, kur studentas praktikantas įtvirtina, lavina ir tobulina žinias, kompetencijas ir gebėjimus praktinėje profesinėje veikloje.

Praktikos tikslas – patikrinti įgytų teorinių žinių pritaikymą praktikoje, įgyti  darbui reikalingų praktinių įgūdžių.

Bendra praktikų apimtis studijų programoje – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų.

 

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“.

 

Prašome užpildyti informaciją reikalingą praktikos sutartims paruošti  šioje formoje.

 

Praktikos dokumentams parengti yra būtini šie duomenys

Būtini duomenys:

  • Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
  • Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
  • Pagrindinė įmonės veikla
  • Numatoma praktikanto darbo vieta
  • Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje

Studentai turi galimybę rinktis praktikos vietą savarankiškai derindami tai su savo katedros, kurioje studijuoja, vedėju ir/ar praktikos vadovu .

Prieš prasidedant praktikai studentai išklauso instruktažą kurio metu yra supažindinami su konkrečios praktikos atlikimo tvarka, turiniu, darbų saugos reikalavimais bei savo parašu patvirtina, jog yra išklausęs „Studento, siunčiamo į praktiką, įvadinę saugos ir sveikatos instrukciją“

Praktikos vieta turi sietis su jūsų studijų programa.

Puiki galimybė registruotis į praktiką visoje Lietuvoje http://www.gerapraktika.lt

2021/2022 m. m. PAVASARIO SEMESTRAS


Klaipėda


Grupė Praktika Trukmė
1 TT-20 mokomoji praktika 2022-02-01 – 2022-02-28
2 TT-19 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-07 – 2022-04-15
3 SI-20 Pažintinė praktika 2022-02-07 – 2022-03-04
4 TTI-18 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-07 – 2022-04-15
5 P-19 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
6 SDI-18 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
7 SI-18 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
8 PI-18 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
9 TTI-19 mokomoji praktika 2022-02-14 – 2022-03-10
10 B-19 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-08 – 2022-05-13
11 V-19 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-08 – 2022-05-13
12 SD-19 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-08 – 2022-05-13
13 TI-19 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-08 – 2022-05-13
14 R-19 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-08 – 2022-05-13
15 IĮ-18 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-08 – 2022-05-13
16 VI-18 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-08 – 2022-05-13
17 BI-18 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-08 – 2022-05-13
18 TII-18 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-08 – 2022-05-13
19 R-21 pažintinė turizmo praktika 2022-07-04 – 2022-07-29
20 R-20 apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika 2022-07-04 – 2022-07-29
21 RI-19 apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika 2022-07-04 – 2022-07-29
22 TI-20 mokomoji praktika (įmonėje) 2022-07-04 – 2022-08-12
23 TII-19 mokomoji praktika (įmonėje) 2022-07-04 – 2022-08-12
24 SD-20 mokomoji praktika (įmonėje) 2022-07-04 – 2022-08-12

 


Vilnius


Grupė Praktika Trukmė
1 TT-20V mokomoji praktika 2022-02-01 – 2022-02-28
2 T-20V mokomoji praktika 2022-02-01 – 2022-02-28
3 Į-19V baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
4 P-19V baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
5 ĮI-18V baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
6 PI-18V baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
7 SI-18V baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
8 BI-18V baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
9 TTI-18V baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
10 TTI-19VP baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-07 – 2022-05-13
11 TT-19V baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-07 – 2022-05-13
12 V-19 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-07 – 2022-05-13
13 ĮI-20V Pažintinė praktika 2022-03-07 – 2022-04-01
14 R-21V pažintinė turizmo praktika 2022-07-04 – 2022-07-29
15 RI-21V pažintinė turizmo praktika 2022-07-04 – 2022-07-29
16 R-20V apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika 2022-07-04 – 2022-07-29
17 RI-19V apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika 2022-07-04 – 2022-07-29

Nuotolines


Grupė Praktika Trukmė
1 NTT20-2  mokomoji praktika 2022-02-01 – 2022-02-28
2 NT20-2 mokomoji praktika 2022-02-01 – 2022-02-28
3             NĮ19-2 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
4 NV19-2 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
5 NP19-2 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
6 NR19-2 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
7 NS19-2 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-02-14 – 2022-04-22
8 NTT19-2  baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-07 – 2022-05-13
9 NTTP19-2 baigiamoji profesinės veiklos praktika 2022-03-07 – 2022-05-13
10 NSD20-2 mokomoji praktika 2022-07-04 – 2022-08-12
11 NĮ21-1  pažintinė praktika 2022-07-04 – 2022-08-12
12 NP21-1 pažintinė praktika  2022-07-04 – 2022-07-29
13 NR21-2  pažintinė turizmo praktika 2022-07-04 – 2022-07-29
14 NR21-1 pažintinė turizmo praktika 2022-07-04 – 2022-07-29
15 NR20-2 apgyvendinimo ir maitinimo pažintinė praktika 2022-07-04 – 2022-07-29

2022 m. vasario mėn įvadiniai instruktažai