Naujos knygos

NAUJOS KNYGOS (Lietuvių ir Anglų kalbomis)

1.    Nevyriausybinės organizacijos: teorija ir praktika : vadovėlis / Eglė Butkevičienė, Milda Perminienė, Eglė Vaidelytė. Kaunas :Technologija, 2021

2.    Animacijos industrija Lietuvoje: analizė ir galimybės : monografija / Tomas Mitkus, Vaida Nedzinskaitė-Mitkė. Vilnius :Technika, 2018

3.    Animacijos pagrindai : vadovėlis / Tomas Mitkus, Vaida Nedzinskaitė-Mitkė. Vilnius : Technika, 2020

4.    Komunikacinio dizaino pradmenys : mokomoji knyga / Konstantinas Stanislovas Danaitis, Romualdas Baušys, Ingrida Mažonavičiūtė. Vilnius : Technika, 2013

5.    Filosofiniai Vakarų vadybos diskurso pagrindai : mokslo studija / Ernesta Molotokienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2020

6.    Penkios žvaigždutės: įtikinimo meistrystė : komunikacijos paslaptys / Carmine Gallo. Vilnius : Tyto alba, 2021

7.    Verslo finansų valdymas / Angelė Lileikienė, Žana Grigaliūnienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2020

8.    Naujų paslaugų kūrimo ir diegimo kiekybiniai sprendimai : nuo idėjų generavimo iki sėkmės vertinimo : monografija / Rolandas Drejeris. Akademija, Kauno r. : Aleksandro Stulginskio universiteto Leidybos centras, 2015

9.    Lietuvos Respublikos konstitucinė teisė : praktinės užduotys / Zina Vilnienė, Renata Šliažienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2020

10. Lietuva Europos Taryboje: dvidešimt narystės metų = Lithuania in the Council of Europe: twenty years of membership : recenzuotų mokslinių straipsnių ir pranešimų rinkinys. Vilnius, 2014

11. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt : pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai / Regina Gytė Narušienė. Vilnius : Mažoji leidykla, 2020

12. Lyginamoji sutarčių teisė : Lietuva europiniame kontekste / Dangutė Ambrasienė ir kt. Vilnius : Justitia, 2013

13. Materialiosios privatinės teisės terminai : monografija / Artūras Driukas. Vilnius : Justitia, 2019

14. Seksualinis smurtas : profesionalaus elgesio taktika : vadovėlis / Virginija Adomaitienė ir kt. Kaunas : Vitae Litera, 2019

15. Teisės teorija : Vilniaus universiteto vadovėlis / Giedrė Lastauskienė ir kt. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020

16. Virtualusis mokymasis : teorija ir praktika / Aleksandras Targamadzė. Kaunas : Vitae Litera, 2020

17. Profesinės veiklos praktikos metodiniai nurodymai : metodinė priemonė / Jurgita Martinkienė, Rasa Romerytė-Šereikienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2020

18. Nuo kelionių iki turizmo istorijos : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Žara, 2019

19. Maitinimo organizavimas ir lankytojų aptarnavimas / Marija Jonikienė. Vilnius : Homo liber, 2015

20. Organizacinė kultūra: vertinimas, formavimas, keitimas : monografija / Jurgita Paužuolienė, Ligita Šimanskienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2021

21. Pokyčių valdymas : vadovėlis / Algimantas Sakalas, Asta Savanevičienė, Lina Girdauskienė. Kaunas : Technologija, 2016

22. Įmonės veiklos dokumentavimas : mokomoji knyga / Genovaitė Avižonienė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2020

23. Logistikos dalyko praktinės užduotys : metodinė priemonė / Irina Solomatina. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2020

24. Dalykinė komunikacija : mokomoji knyga / Vilija Stanišauskienė. Kaunas : Technologija, 2016

25. Naujasis vadovavimas : kaip lyderiaujančios organizacijos griauna nusistovėjusią verslo tvarką / David Burkus. Vilnius : Eugrimas, 2020

26. Pramonės įmonių valdymas: inovacijomis ir lyderyste grindžiamas pridėtinės vertės kūrimas : vadovėlis / Rūta Banelienė ir kt. Vilnius : Technika, 2020

27. Sudėtingi dalykai - sudėtingais laikais : kaip kurti verslą, kai aiškių atsakymų nėra / Ben Horowitz. Vilnius : Liūtai ne avys, 2020

28. Verslo kūrimo ir plėtros projektavimas: teorija ir praktika : vadovėlis / Romualdas Ginevičius ir kt. Vilnius : Technika, 2016

29. Verslo plano ekonominių skaičiavimų pagrindai : mokomoji knyga / Laima Šapalienė. Vilnius : Ciklonas, 2014

30. Verslo valdymas informaciniame amžiuje : vadovėlis / Vida Davidavičienė ir kt. Vilnius : Technika, 2020

31. Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / 2021, Nr. 1(37)

32. Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / 2021, Nr. 2(37)

33. Alchemija : stulbinama iracionalių idėjų galia / Rory Sutherland. Vilnius : Vaga, 2020

34. Retorika. Retoterapija / Donaldas Duškinas. Vilnius : Vaga, 2019

35. Leadership / edited by Suleyman Davut Göker. London : IntechOpen, 2018

36. Leadership team coaching : developing collective transformational leadership / Peter Hawkins. London : KoganPage, 2021

37. The leadership skills handbook :100 essential skills you need to be a leader / Jo Owen. London : KoganPage, 2021

38. Research handbook on entrepreneurship and leadership / edited by Richard T. Harrison, Claire M. Leitch. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2019

39. The handbook of communication skills / edited by Owen Hargie. London : Routledge, 2019

40. The Routledge handbook of tourism and sustainability / edited by C. Michael Hall, Stefan Gössling and Daniel Scott. London : Routledge, 2015

41. Health and wellness tourism : spas and hot springs / Patricia Erfurt-Cooper and Malcolm Cooper. Bristol : Channel View Publications, 2009

42. Wellness tourism : a destination perspective / edited by Cornelia Voigt and Christof Pforr.  London : Routledge, 2014

43. Health, tourism and hospitality : spas, wellness and medical travel / Melanie Smith and László Puczkó. Abingdon : Routledge, 2014