Informacijos ištekliai

Atviros prieigos ištekliai

Atvirosios prieigos siekis – užtikrinti nemokamą prieigą prie mokslinės literatūros: straipsnių, konferencijų pranešimų, daktaro disertacijų ir tezių, kitos publikuotos ir nepublikuotos medžiagos. Atviros prieigos vystymasis suteikia galimybę skleisti tyrimų rezultatus, užtikrinant jų matomumą pasaulyje bei suteikiant akademinės bendruomenės nariams geresnę prieigą prie pasaulinių mokslinių išteklių.

Atvirosios prieigos žurnalai, knygos:

https://repository.mruni.eu/handle/007/16699- MRU ebooks

https://law.bepress.com/- atviros prieigos teisinės tematikos duomenų bazė

https://bookboon.com/ - įvairių sričių vadovėliai

http://citeseerx.ist.psu.edu - infomacijos ir kompiuterijos mokslų žurnalai

https://www.doabooks.org/ - atviros prieigos knygos [DOAB]

https://www.doaj.org/ - atviros prieigos žurnalai [DOAJ]

https://www.elsevier.com/open-access/open-access-journals - Elsevier atviros prieigos žurnalai

https://www.inasp.info/publications - visateksčių knygų, žurnalų, ataskaitų nuorodos

https://www.openedition.org/?lang=en -  humanitarinių ir socialinių mokslų el. knygos, žurnalai

http://www.openscienceonline.com/ - įvairių mokslo sričių el. knygos ir žurnalai

https://academic.oup.com/journals -  Oksfordo universiteto atvirosios prieigos žurnalai

http://www.sapub.org/ - (Scientific and academic publishing) atvirosios prieigos knygos, žurnalai

https://www.springeropen.com/ - Springer atviros prieigos žurnalai

https://www.tandfonline.com/ - Taylor & Francis atvira prieiga

Laisvai prieinamos duomenų bazės:

https://www.e-tar.lt- teisės aktų registras (TAR)

https://www.lituanistika.lt/ - humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai

https://www.europeana.eu/lt - Europos virtuali biblioteka

Empiriniai ir statistikos duomenys:

http://www.lidata.eu/ - Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LIDA)

https://osp.stat.gov.lt/ - Lietuvos oficialios statistikos portalas