ABSOLVENTŲ DIENA 2021

2021 m. balandžio 15 d. vyko tradicinė LTVK Alumni diena nauju formatu, nuotolinėje Google meet platformoje.  Šiemet, pasikeitė ne tik Alumni dienos susitikimo būdas, bet ir pats formatas  - šis renginys tapo verslo kontaktų susitikimu, kuriame dalyvavo keletas dešimčių Alumnų. Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė pasveikino visus susirinkusius ir pasidžiaugė, sulaukus tokio gausaus LTVK Alumnų būrio bei pabrėžė, kad visi  mes esame Kolegijos dalis, nes Kolegijos istoriją kuriame kartu. Pirmą kartą susitikime dalyvavo ne tik Alumnai, kurie aktyviai dalyvauja bendruomenės kūrime, įsitraukdami į įvairias Kolegijos  veiklas, bet ir kolegijos studentai. Alumnai dalijosi sukauptomis žiniomis ir profesine patirtimi, bei galimybe sugrįžti į savo Alma Mater, nors ir nuotoliniu būdu, kas paskatino susitikime dalyvauti ir absolventus, kurie gyveno kitose Europos šalyse. Dauguma susitikimo dalyvių sėkmingai yra šiai dienai sukūrę savo verslus arba stipriai pakilę karjeros laiptais. LTVK Alumni kuratorė doc. Rasa Romerytė-Šereikienė supažindino su tolimesnėmis Alumni bendruomenės stiprinimo veiklomis, kas dar labiau sustiprintų tarpusavio ryšius. Direktorės pavaduotoja studijoms doc. Kristina Puleikienė, besibaigiant renginiu pasidžiaugė, išskirtine LTVK Alumni diena ir viso renginio metu nenutrūkusiomis džiugiomis emocijomis. Ties šiuo renginiu ryšys su LTVK absolventais nenutrūksta, toliau tęsiasi nuolatinis bendradarbiavimo procesas, per susitikimus su tarptautiniais ekspertais, studentų praktikas, bendras projektines veiklas, įvairius taikomuosius tyrimus, dalyvavimą konferencijose bei baigiamųjų darbų gynimo komisijose. Tik bendradarbiaujant ir susitinkant kartu, siekiame bendrų rezultatų,  smagūs prisiminimai visada sušildo, o pasiekimai-įkvepia.

Dėkojame Jums, mieli Alumnai, kad Kolegijos istoriją kūrėte ir toliau kuriate kartu.

ABSOLVENTŲ DIENA 2019

2019 m. balandžio 18 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko praktinis seminaras „Alumni – studentams“. Sveikinimo žodžiu visus susirinkusiuosiupasveikinono Kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė. Lekt. Rasa Šereikienė pristatė pagrindinius aspektus, kurie stiprina kolegijos bendruomenę, bei tyrimo rezultatus, kaip yra vertinama Kolegijos absolventų pasirengimas darbo rinkai. Savo karjeros ir darbo patirtimi dalinosi: Dainius Kundrotas UAB „Salmo“ Baltijos šalių marketingo skyriaus vadovas, Arūnas Pakutinskas UAB „Kemitek“ Klaipėdos regiono vadovas, Rima Pilipavičienė UAB „Ekonovus“ Komercijos skyriaus pardavimų vadybininkė. Seminaro metu studentai turėjo galimybę pasisemti patirties iš į savo Alma mater sugrįžusius trumpam alumniečių, sužinoti jų karjeros pasiekimus, užduoti klausimus.

ABSOLVENTŲ DIENA 2018

2018 m. gegužės 9 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko Alumni diena. Renginio formatu pasirinkta praktinė diskusija tema Kolegos absolventas darbo rinkoje: darbdavio vizija – kolegijos misija”. Vyko aktyvi diskusija, kurioje pasidalinta alumnų praktinė patirtis, pasiekimai karjeroje, bendradarbiavimo su kolegija galimybės bei kryptys, išsakyti patarimai dėl studijų kokybės gerinimo, išrinktas Alumni klubo pirmininkas.

ABSOLVENTŲ DIENA 2017

2017 metų Alumni diena buvo skirta diskusijai prie apskrito stalo. Kolegijos Alumni klubo veiklą kuruojanti lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė, pristatė Absolventų tyrimo rezultatus, kurio tikslas įvertinti Lietuvos verslo kolegijos absolventų integracijos darbo rinkoje sėkmę ir nustatyti ją lemiančius veiksnius, vėliau vyko aktyvi diskusija aktualiomis temomis. Renginį vainikavo idėja kurti tvirtą partnerystę tarp absolventų, studentų, Kolegijos bendruomenės, stiprinant tradicijas, bei Kolegijos misijos įgyvendinimo.

ABSOLVENTŲ DIENA 2016

ABSOLVENTŲ DIENA 2015

ABSOLVENTŲ DIENA 2014

Ketvirtus metus LTVK sukvietė į tradicinę Alumniečių popietę. Muzikiniu intarpu, kurį atliko kolegijos studentai pasveikinome susitrinkusius. Sveikinimo žodį tarė kolegijos direktorė doc. dr. Angelė Lileikienė. Gausus susirinkusių absolventų būrys turėjo galimybę sudalyvauti žinių patikrinimo interaktyviame žaidime-viktorinoje, aktyviausi renginio dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanomis. Alumni dienoje siekiama, jog absolventai pasidalintų savo įžvalgomis bei patarimais, susitiktų su kurso draugais.

ABSOLVENTŲ DIENA 2013

Tradiciškai,  balandžio paskutinio penktadienio popietę buvę kolegijos studentai vėl susirinko  kolegijoje. Susirinkusius absolventus sveikino kolegijos steigėja Doc. dr. Angelė Lileikienė.  Šiais metais Alumni renginys vyko naujame kolegijos pastate.  Absolventai  apžiūrėję  ir įvertinę naujas kolegijos patalpas, atsiliepė tik  teigiamai - patalpos jiems pasirodė jaukios, kaip privalumą įvardino tai, kad kolegija yra pačioje miesto širdyje. Nors absolventų nebuvo labai daug, tačiau buvo išrinkta Alumni klubo valdyba bei prezidentė - Aušra Zaiceva. Alumni dienos popietėje prie kavos puodelio buvo daug diskusijų tarp absolventų bei dėstytojų apie studijas, jų kokybę , taip pat praėjusį studentišką , apie kurį dabartiniai studentai parodė filmuką. Vėliau buvo įteiktos padėkos , kurias įteikė direktorė, taip pat absolventai pasidalino savo sėkmės istorijomis.  Vakaro svečiai net nepastebėjo kaip greitai prabėgo popietė. Absolventai atsisveikino ir pažadėjo grįžti kitais metais.

ABSOLVENTŲ DIENA 2012

Balandžio 27-os popietę Vakarų Lietuvos verslo kolegija sukvietė absolventus į trečią susitikimą. Susirinkusius absolventus bei svečius sveikino kolegijos steigėja, direktorės pavaduotoja Doc. dr. Genovaitė Avižonienė.
Susirinkusiu pasveikino Socialinės paramos centro direktorė Diana Stankaitienė.
Šiais metais Alumni renginys praėjo labai linksmai, įdomiai bei aktyviai. Nors absolventų susirinko negausiai, tačiau studentų jie buvo laukiami, popietę pradėdami gražia daina, parodydami filmuką iš absolventų studentiško gyvenimo, bei surengę „blic" egzaminą. 
Renginio pabaigoje absolventai noriai pasakojo apie savo gyvenimą, dalinosi patirtimi bei studentiškais prisiminimais. Po oficialios dalies visi svečiai ir absolventai diskusiją pratęsė prie kavos puodelio.

ABSOLVENTŲ DIENA 2011

2011 m. balandžio 21 d. Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje vyko jau tradicija tapusi Absolventų diena. Šventiniais žodžiais Absolventų dieną pradėjo renginio vedantieji -  R-10 grupės studentai Ieva Šilytė ir Zigmas Murauskas. Susirinkusius absolventus ir svečius pasveikino kolegijos direktorė Doc. dr. Angelė Lileikienė.

Pirmiausia pranešimą apie dabartinę darbo rinkos situaciją pristatė Klaipėdos teritorinės darbo biržos paslaugų darbdaviams poskyrio vedėja Rasa Piekienė. Savo karjeros ir darbo patirtimi  dalinosi AB „Vakarų laivų gamykla" įvaizdžio, komunikacijų ir rinkodaros vadovas Žydrūnas Stasytis, UAB „Comfort Oasis" direktorius Saulius Miceika, kolegijos absolventė ir dabartinė dėstytoja Daiva Viningienė, „PZU Lietuva" gyvybės draudimo skyriaus vadovė Laima Giedraitienė.

Renginyje taip pat dalyvavo  kolegijos socialiniai partneriai  UAB „Algrima" komercijos direktorius Mindaugas Juodvalkis ir UAB „Officeday" Klaipėdos prekybos centro vadovė Akvilina Buožienė.

Vėliau savo prisiminimais ir karjeros pasiektais rezultatais pasidalino atvykę kolegijos absolventai.

Renginio pabaigoje susirinkusiems svečiams buvo įteiktos padėkos, o absolventams - nominacijos. Po oficialios dalies visi svečiai ir absolventai diskusiją pratęsė prie kavos puodelio.