Absolventų karjeros stebėsena

Siekiant gerinti studijų kokybę, Lietuvos verslo kolegija kartu su kitomis aukštosiomis mokyklomis vykdo absolventų karjeros stebėseną. Stebėsenos tikslas - įvertinti mokslo ir studijų sistemos atitiktį visuomenės ir ūkio poreikiams.
Šiuo tikslu Lietuvos verslo kolegijos absolventams (LTVK), pasirašant registracijos žurnale dėl diplomo ir diplomo priedėlio išdavimo, bus pateiktas pasirašyti sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo karjeros stebėsenos tikslais. Absolventai, pasirašę šią sutikimo formą Nr.3, išreikš sutikimą leisti LTVK tvarkyti jų asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) tam, kad iš valstybės informacinių sistemų ir (ar) valstybinių ir žinybinių registrų gautų duomenis apie jų karjerą darbo rinkoje.

Absolventų asmens duomenys bus užkoduoti ir naudojami penkerius metus po jų studijų baigimo, o vėliau - nuasmeninami. Bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, LTVK gaus statistinius (nuasmenintus ir suvidurkintus) duomenis apie absolventų karjerą darbo rinkoje ir šių duomenų pagrindu rengs statistines ataskaitas penkerius metus po jų studijų baigimo.

Remiantis šios stebėsenos duomenimis, absolventai galės priimti sprendimus, susijusius su jų karjeros valdymu:

  • dėl studijų tąsos, t. y. žinant, kiek pridėtinės vertės (įsidarbinimo, darbo užmokesčio ir kt. atžvilgiu) suteikia magistro kvalifikacinio laipsnio įgijimas, nuspręsti, ar verta jo siekti;
  • dėl konkrečios aukštosios mokyklos ar studijų programos pasirinkimo, t. y. žinant, kaip greitai ir kuriose kompanijose įsidarbina tam tikrą aukštąją mokyklą ir / ar studijų programą baigę studentai, nuspręsti, kurioje aukštojoje mokykloje ir kurią studijų programą verta studijuoti tęsiant studijas;
  • dėl dalyvavimo papildomose veiklose (tarptautinėse mainų programose ir pan.), t.y. žinant, kokią pridėtinę vertę (įsidarbinimo, darbo užmokesčio ir kt. atžvilgiu) studentams suteikė dalyvavimas tam tikrose papildomose veiklose, nuspręsti, ar verta juose dalyvauti;
  • dėl darbo pasirinkimo tam tikrame ūkio sektoriuje, t. y. žinant, kurią studijų programą baigę studentai kuriame ūkio sektoriuje įsidarbina ir kiek dirbdami šiame ūkio sektoriuje uždirba praėjus dvejiems metams po jų studijų baigimo, nuspręsti, kuriame ūkio sektoriuje vertėtų dirbti.

Visa ši absolventui naudinga informacija bus pateikiama absolventų karjeros stebėsenos statistinėse ataskaitose.
Kilus klausimams dėl absolventų karjeros stebėsenos, prašome kreiptis į Doc. Rasą Romerytę - Šereikienę (8 46) 314 320, el. paštu [email protected]