Verslo informacinis centras

2005 m. įkurto Verslo informacinio centro tikslas ir paskirtis yra megzti glaudžius ryšius su socialiniais partneriais, verslo atstovais, siekiant, kad studentai galėtų atlikti praktiką geriausiose įmonėse, jos galėtų vyktų išvykstamosios paskaitos, paskaitos studentams skaitytų geriausi regiono verslininkai, o absolventai, įgiję praktinės patirties, galėtų lengviau įsidarbinti ir greičiau adaptuotis verslo įmonėse.

 

Verslo informacinis centras organizuoja kvalifikacijos kėlimo seminarus, mokymus, kuriuos gali vesti Kolegijos dėstytojai, mokslininkai verslui aktualiomis darbo ir verslo teisės, buhalterinės apskaitos, finansų, verslo, dokumentų, projektų valdymo, socialinio darbo, verslo kaime organizavimo, emocinio intelekto skaitmeniniame marketinge temomis.

 

Verslo informacinis centras leidžia įtvirtinti Kolegijos tęstinio mokymo pozicijas regione, taip pat šiame centre intensyviai plėtojamas suaugusiųjų tęstinis profesinis mokymasis bei švietimas.

 

2011 m. vykdant projektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijos ir partnerių įstaigose” (Nr. VPI-2.1-ŠMM-04-K-03-006) sukurta neformaliu ir savaiminiu mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema bei metodika, procedūros, dokumentai.

 

Nuo 2011 m. įvertintos 72 kandidatų neformaliu ir savaiminiu mokymosi būdu įgytos kompetencijos. Dėl detalesnės informacijos apie kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarką galite kreiptis į centro atsakingą darbuotoją Rima Darge elektroniniu paštu [email protected].  Kreipiantis reikia užpildyti prašymo formą ir atsakingas darbuotojas susisieks su jumis.

 

Rima Dargė , 302 kab.

Verslo informacinio centro vadovė

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 10 99

Lietuvos verslo kolegijai, seminarai, kursai, mokymai