Apie Teisės Kliniką

Teisės klinikos (TK) tikslai:

  • teikti nemokamą konsultacinę- praktinę teisinę pagalbą fiziniams asmenims, neatsižvelgiant į jų gaunamas pajamas ar turimą turtą (išskyrus atvejus, kai klientas piktnaudžiauja teikiama nemokama teisine pagalba).
  • teikti nemokamą teisinę pagalbą civilinėse, darbo, šeimos, administracinėse ir kitose bylose (išskyrus baudžiamąsias bylas), bei teikti konsultacijas kitais teisiniais klausimais;
  • padėti Lietuvos verslo kolegijos Teisės programos studentams įgyti teorinių žinių ir jas pritaikyti praktikoje, ugdant aukštos moralės teisininkus;
  • tinkamai ginti asmenų teises ir laisves, apsaugant jų nuosavybę, garbę, orumą ir teisėtus interesus.
  • šviesti visuomenę teisiniais klausimais, supažindinant su Lietuvos teisine sistema ir galiojančiais teisės aktais.

Teisės klinikoje dirba:

Lietuvos verslo kolegijos Teisės studijų programos studentai, kuriems vadovauja Teisės katedros dėstytojai.

Darbui Teisės klinikoje atrenkami tik gabūs, aktyvūs, pažangūs studentai. Tai garantuoja suteikiamų paslaugų kokybę, kvalifikuotų sprendimų priėmimą.