Teisės klinika

Teisės klinika - nemokamai konsultuos interesantus teisės klausimais. Teisės klinikoje konsultacijas veda teisės studijų programos studentai. Teisės klinikos veiklą kuruoja teisės katedra.

Klinikos darbo laikas:
Interesantų priėmimas vyks pirmadieniais nuo 12:00 val. iki 14:00 val., 404 kab.

TK paslaugos

Lietuvos verslo kolegijos Teisės klinika teikia pirminę teisinę pagalbą, kurią sudaro:

  • teisinė informacija;
  • teisinės konsultacijos;
  • dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;
  • patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka;
  • veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama:

  • pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
  • pareiškėjui tuo pačiu klausimu jau buvo suteikta teisinė konsultacija;
  • pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymus atvejus.