Strateginės plėtros ir komunikacijos skyrius

 

Pagrindinis skyriaus tikslas - užtikrinti veiksmingą komunikaciją su suinteresuotomis šalimis (potencialiais studentais, studentais, organizacijomis, socialiniais partneriais ir kt.), populiarinti Kolegiją nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje, gerinti jos įvaizdį visuomenėje. Dalyvauti strategijų formavime ir kūrime.

Vizija – Lietuvos verslo kolegija - šiuolaikinės rinkos poreikius atliepianti aukštoji mokykla, patraukli nacionalinėje ir tarptautinėje studijų rinkoje.

Tikslai – numatyti Lietuvos verslo kolegijos rinkodaros ir komunikacijos planą ir įgyvendinimo strategiją, siekiant užtikrinti veiksmingą komunikaciją su suinteresuotomis šalimis (potencialiais studentais, esamais studentais, organizacijomis, socialiniais dalininkais ir kt.), populiarinti Kolegiją, gerinti jos įvaizdį visuomenėje bei didinti Lietuvos verslo kolegijos žinomumą nacionalinėje bei tarptautinėje erdvėje ir didinti stojančiųjų skaičių iš Lietuvos bei kitų šalių. Prisidėti kuriant ir formuojant strategijas Lietuvos verslo kolegijoje.

 

Pagrindinė veikla:

 • Generuoti ir įgyvendinti naujas idėjas skirtas tobulinti komunikacijos procesą socialinėse medijose
 • Didinti Kolegijos žinomumą organizuojant reprezentacinius renginius, muges, workshopus plėtojant santykius su kitomis švietimo institucijomis bei didinti Kolegijos žinomumą tarptautinėje erdvėje.
 • Vykdyti verslo aplinkos tiriamąją veiklą ir konkurentų veiklos analizę ir atitinkamai į tai reaguoti.
 • Kurti, planuoti ir prisidėti prie strategijų įgyvendinimo Lietuvos verslo kolegijoje.
 • Planuoti (kiekvienais metais) rinkodaros ir komunikacijos rodiklių įgyvendinimą (biudžetą) ir jo laikytis, atnaujinant  pagal naujausius rinkodaros, švietimo ir  kolegijos bendruomenės prioritetus.

Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus vadovas

Modestas Vaikšnoras

El.p. [email protected]

Mob.+370 62 447 037

104 kab.

 

Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus tarptautinių ryšių ir projektų vadovė

Samanta Štraupaitė

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 43 20

104 kab.

Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriaus specialistė

Viktorija Reliugaitė

El.p. [email protected]

Tel. (8 46) 31 43 20

Sekretoriatas

Studijos ir praktika užsienyje

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) orientuojasi į pasaulio piliečių ugdymą, todėl studentams atveriamos plačios galimybės studijų metais pasisemti mokslo ir praktinės patirties, dalyvaujant tarptautinėse programose. Čia įgysite kitokios kultūrinės patirties, patobulinsite užsienio kalbos žinias, patirsite savarankiško gyvenimo kitoje šalyje džiaugsmą, susirasite draugų iš viso pasaulio. Tai vertinga patirtis ateities karjerai užsienyje ir Lietuvoje.

Lietuvos verslo kolegijai suteikta Erasmus aukštojo mokslo Chartija 2014-2020, kuri patvirtina, kad Erasmus+ programos tikslai yra ir pačios institucijos modernizavimo ir tarptautiškumo strategijos dalis ir kad institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų Erasmus+ programos įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.

Lietuvos Verslo Kolegijos Erasmus politikos nuostatos 2014-2020

 

LBUAS is taking part in international projects:

 • Interreg South Baltic Programme 2014 – 2020, FOCUS - Facilitating Blue Growth with Open Courses by Utilizing R&D Products and Virtual Mobility. Partners: Klaipeda University, Linnaeus University (Sweden), University of Gdansk (Poland), Roskilde Business College (Denmark).
 • Erasmus+ international credit mobility between programme countries 2020-1-LT01-KA103-077571
 • Erasmus+ international credit mobility in partner countries 2020-1-LT01-KA107-077686
 • Abroad Teacher foundation UD-2020-LT-1749-0826-01
 • Klaipeda City Municipality funded project Leadership platform no. J9-1125
 • European Commission support for KA2 - Cooperation for innovation and exchange of good practice 2020-1-DE02-KA204-007749
 • rasmus+ international credit mobility between programme countries 2019-1-LT01-KA103-060199
 • Erasmus+ international credit mobility in partner countries 2019-1-LT01-KA107-060252
 • Erasmus + program state budget funds 2019-LT-NAC-187
 • State budget funds for partial studies of foreign citizens in science and study institutions AM-2019-LT-1692
 • Foreign scientist's visit to the Lithuanian higher education institution funding LINO-PAR-64
 • Erasmus+ international credit mobility between programme countries  2018-1-LT01-KA103-046685
 • Erasmus+ international credit mobility in partner countries  2018-LT-LT01-KA107-046709
 • Abroad Teacher foundation UD-2018-LT-1657
 • Erasmus+ international credit mobility between programme countries 2017-LT01-KA103-034874
 • Erasmus+ international credit mobility in partner countries  2017-1-LT01-KA107-035023
 • Abroad Teacher foundation UD-2017-LT-1518
 • Erasmus + program state budget funds 2017-LT-NAC-130
 • Erasmus+ international credit mobility between programme countries  2016-LT-LT01-KA103-022761
 • Erasmus+ international credit mobility in partner countries  2016-1-LT01-KA107-022953
 • Abroad Teacher foundation UD-2016-LT-1476
 • Lithuania Scholarships for Applicants From Latvia for the Academic Year 2016/2017 AM-2016-LT-1483
LBUAS took part in the international Higher Education fairs:
 1. 5 March, 2021, Education Abroad Virtual Fair with Studyin.lt, Ukraine
 2. 18 December, 2020, Studyin.lt Online Education Fair, Ukraine, Kazachstan, Turkey, Uzbekistan
 3. 29 October, 2020, Begin group online International Education Fair, Ukraine
 4. 19-23 October, 2019, Pekin Education Expo, China
 5. 6-8 October, 2019 International Education Exhibition Baku, Azerbaijan
 6. 22-26 April, 2019, IHEF ,India
 7. 6-8 April, 2019, Education Abroad, Kijiev ,Ukraine.

Studentai, norintys išvykti arba gauti detalesnę informaciją apie studijas ir praktiką užsienyje, turi kreiptis į

Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovę

Samantą Štraupaitę
El.p. [email protected]
Tel. (8 46) 31 43 20
104 kab.