NSC veikla

2005 metais kolegijoje buvo įkurtas nuotolinių studijų centras, kuriam koordinavo asist. Konstantinas Ponomariovas.

Nuo 2007 metų liepos mėnesio nuotolinių studijų centro koordinavimą perėmė lekt. Ingrida Borisenko. Koordinatorė jau 2003 metais savo dėstomiems moduliams WebCT (www.liedm.lt), o vėliau Moodle (www.vma.ku.lt) virtualiose mokymo sistemose sukūrė nuotolinius kursus. Nuo 2004-06-08 ji yra nacionalinio distancinio mokymo asociacijos narė ir nuo 2004 metų Klaipėdos miesto pedagogams veda įvairius kursus nuotolinio mokymo tema.

2007-07-04 ir 2007-07-05 dienomis, Klaipėdos viršininko apskrities administracijos kvietimu Ingrida Borisenko dalyvavo Euroregiono inicijuotame Seagull 2 projekto susitikime (Švedija). Nuotolinių studijų centro koordinatorė, kartu su kitais projekto dalyviais lankėsi keliuose Švedijos mokymo centruose ir technologijų parkuose, susipažino su priemonėms, kurios naudojamos efektyviam nuotolinių studijų organizavimui (Segull2 projekto forumo Švedijoje darbotvarkė, forumo nuotraukos).

Mažojo ir vidutinio verslo plėtotės, tinklo inovacijų bei tolimensių bendradarbiavimo projektų gairės buvo aptartos 2007-10-29 ir 2007-10-30 dienomis, Lenkijoje, Gdynia mieste (Susitikimo dalyvių sąrašas, susitikimo nuotraukos). Susitikimo metu apsikeista kontaktais ir nuspręsta tolesnius bendradarbiavimo klausimus aptarti dialoginiuose (on-line) pokalbiuose.

2008-02-29 dieną Eva-Lisa Ahnström (Blekinge technologijų institutas, Švedija) Seagull 2 projekto dalyviams pateikė preliminarią projekto idėją ir pakvietė ją aptarti dialoginiame (on-line) susitikime. Pastarasis įvyko 2008-03-18 d. (Dialoginio susitikimo santrauka). Sekančio dialoginio susitikimo metu (2008-04-14) buvo apžvelgti galimi projekto partneriai, analizuoti atskirų potencialių projekto dalyvių tikslai.

2008.06.31 ir 2008.07.01 dienomis kolegijoje kolegijos dėstytojams buvo organizuoti kursai. Jų metų lekt. Ingrida Borisenko kursų dalyvius supažindino su nuotolinio mokymo organizavimo ir medžiagos pateikimo ypatumais, akcentavo tradicinio ir nuotolinio mokymo skirtumus. Praktinių užsiėmimų metu lektorė supažindino su virtualios mokymo aplinkos „Moodle" galimybėmis organizuojant nuotolines studijas, aplinkoje siūlomais veiklos tipai, žinių patikrinimo testų organizavimu.

Kursuose dalyvavo šie kolegijos dėstytojai:

 • Rasa Romerytė-Šereikienė
 • Daiva Viningienė
 • Laura Šaltytė
 • Kristina Puleikienė
 • Angelė Lileikienė
 • Genovaitė Avižonienė
 • Svetlana Markova
 • Kastytis Bagdonas
 • Henrika Šakienė
 • Audronis Skurvydas
 • Danutė Kiškienė
 • Asta Šliogerė
 • Violeta Docienė
 • Aušrinė Zulumskytė
 • Marius Urbonavičius
 • Silva Blažulionienė
 • Jurgita Martinkienė

2008-09-10 ir 2008-09-11 dienomis nuotolinių studijų koordinatorė Ingrida Borisenko dalyvavo Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos 2007-2013 forume (Lenkija, Świnoujście).
Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programa yra nauja 3-ojo tikslo „Europos teritorinis bendradarbiavimas" iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas - sustiprinti tvarią Pietų Baltijos regiono plėtrą, bendrais veiksmais didinant jo konkurencingumą ir stiprinant žmonių ir institucijų integraciją.

Pietų Batijos programos teritorija apima Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos bei Švedijos šalis. Konkrečiai Lietuvos teritorijos dalį, įeinančią į Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą, sudaro Klaipėdos apskritis ir gretutinės teritorijos (Tauragės ir Telšių apskritys). Šių šalių bendradarbiavimas galimas viename Pietų Baltijos programos projektų.

Taip pat nuotolinių studijų koordinatorė, dalyvaudama Leonardo da Vinči Partnerysčių projekte „E-learn to e-work", kartu su projekto partneriais iš Vengrijos, Austrijos, Belgijos ir Portugalijos kūrė elektroninio darbo vadovą HEP. Projektas leido susipažinti su kitų šalių įmonėmis, kurios propaguoja e-darbą ir/arba e-mokymą.

Šis projektas tapo tramplinu kitam, Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektui, “SeeS ―SME’s e-learning to e-Work efficiently“. Projekto tikslas - sukurti 12 е-mokymo modulių, skirtų įsisavinti e-darbuotoju arba e-vadybininku dirbti būtinas kompetencijas.