Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus veikla

Mokslo-taikomųjų tyrimų skyrius (MTTS) įkurtas 2005 m. rugpjūčio mėnesį. Skyrius koordinuoja Kolegijos mokslinę veiklą, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su mokslo - taikomąja tiriamąja veikla, organizuoja bei koordinuoja mokslo taikomuosius tyrimus, atlieka išorinius tyrimus, susijusius su studijų programomis, organizuoja mokslinius renginius, mokymus, kursus bei seminarus.

Skyrius kasmet organizuoja Tarptautinę mokslinę-metodinę konferenciją „Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos", studentų konferencija „Akademinio jaunimo siekiai: ekonomikos, vadybos ir technologijų įžvalgos". Skyrius organizuoja mokslinio žurnalo „Vadyba" leidybą, kuris yra įtrauktas į tarptautines duomenų bazes. Šiame žurnale publikuojami Lietuvos ir užsienio mokslininkų moksliniai straipsniai.

Nuo 2005 metų gruodžio mėnesio skyrius leidžia kolegijos laikraštį, kuriame atsispindi kolegijos veikla ir naujovės.

Pagrindinis MTTS tikslas - bendradarbiaujant su katedromis, koordinuoti mokslinę taikomąją veiklą kolegijoje. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

 • atlikti mokslinius taikomuosius tyrimus bendradarbiaujant su katedromis;
 • rinkti duomenis iš LTVK padalinių apie vykdomą mokslo veiklą;
 • analizuoti, apibendrinti ir vertintis mokslinės veiklos rezultatus;
 • organizuoti mokslinius renginius;
 • organizuoti mokslinio žurnalo „Vadyba" leidimą;
 • bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio universitetais, mokslo institucijomis bei verslininkais mokslinių tyrimų srityje;
 • skatinti studentus dalyvauti mokslinėje taikomojoje veikloje;
 • organizuoti mokymo paslaugas verslui.

Mokslo taikomųjų tyrimų skyriaus darbo sritys:

 • išorinis ir vidinis studijų kokybės tyrimas;
 • taikomieji tyrimai studijuojamuose dalykuose;
 • bendra veikla pagal verslo užsakymus.

Kontaktai

Mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vadovė
Doc. dr. Jurgita Martinkienė
El.p. [email protected]
Tel.: (8 46) 31 10 99
102 kab.