Technologijų katedra

Technologijų katedra įkurta Lietuvos verslo kolegijoje 2020 m., reorganizavus ir apjungus Informatikos bei Bendrųjų disciplinų katedras. Šiuo metu katedroje dirba 18 dėstytojų ir savo srities profesionalų, iš kurių du profesoriai, dešimt docentų ir šeši lektoriai. Katedros mokslo taikomąją veiklą vykdo dešimt mokslo daktarų.

Technologijų katedra džiaugiasi ilgamečiais partneriais bei galimybe suteikti studentams kokybišką praktiką, kurioje jie turi galimybę įgyti itin svarbių praktinių įgūdžių. Kolegijoje įrengtos: CISCO ir Technologijų ir inovacijų laboratorijos. LTVK yra Cisco partnerė, todėl kolegijos studentai turi galimybę įgyti  tarptautinės CISCO kompiuterių tinklų akademijos sertifikatus. 

2021 birželio mėnesį Lietuvos verslo kolegijos Taikomosios informatikos ir programavimo studijų programai buvo suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas. Džiugu, kad užsienio ir lietuviško kapitalo investuotojų, dalyvavusių studijų programų peržiūroje, vertinimu Lietuvos verslo kolegijos Taikomosios informatikos ir programavimo studijų programos atstovai geba efektyviai bendradarbiauti su verslu, o vertinimo metu verslo atstovų išsakyti lūkesčiai atsispindėjo parengtuose rekomendacijų įgyvendinimo planuose bei jau įgyvendintuose studijų programos ir studijų proceso pokyčiuose.

Technologijų katedros kuruojamos studijų programos:

Taikomoji informatika ir programavimas

Taikomoji informatika ir programavimas studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos informatikos krypties specialistus, orientuotus į programinės įrangos kūrėjų, programuotojų ir/ar kompiuterių tinklo administravimo sritis, gebančius prisitaikyti prie šiuolaikinės rinkos, kurioje išlieka aukščiausias poreikis specialistų padedančių pritaikyti įvairiose srityse pažangias technologijas. Studentai pasirinkę šią studijų programą gali rinktis vieną iš trijų specializacijų:

 • Web projektų kūrimas,
 • Mobiliųjų aplikacijų kūrimas,
 • Kompiuterinių tinklų administravimas.

Skaitmeninio dizaino technologijos programa yra vienintelė Lietuvoje rengianti aukštos kvalifikacijos IT grafikos (skaitmeninio) dizaino specialistus, savarankiškai ar komandoje gebančius pritaikyti pagrindinius dizaino principus efektyviai perteikiant vizualią informaciją naujausiomis informacinių technologijų priemonėmis. Studijų programa orientuota į meniškąją IT sritį, kuri apima informatikos, grafinio dizaino, neuromokslo, psichologijos ir rinkodaros žinias. Ši studijų programa skirta tiems studentams, kurie ateityje norėtų dirbti grafikos dizaineriais IT srityje.

 

Informacinės verslo sistemos studijų programos pagrindinis tikslas yra parengti informacinių technologijų specialistą turintį programavimo, vadybos, teisės, projektų valdymo ir specifinių duomenų bazių valdymo žinių, gebantį pritaikyti ir vystyti naujas technologijas, valdyti ir analizuoti duomenis, pagal įmonių poreikius projektuoti informacines verslo sistemas, valdyti duomenų bazių ir verslo informacinių sistemų diegimą, aptarnavimą ir plėtrą įmonėse. Programa parengia IT profesinį bakalaurą gebantį taikyti naujausias technologijas įvairiose verslo struktūrose, naujų produktų ir sumanių paslaugų kūrime, didelių masyvų duomenų valdyme, gebantį prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių verslo aptarnavimo ir administravimo srityse, kur  dalis funkcijų yra pakeičiama priimant skaitmeninimo sprendimus, diegiamos naujos technologijos. Ši programa skirta studentams, kurie ateityje norėtų profesiją sieti su darbu IT konsultantais, sistemų architektais, informacijos saugumo administratoriais, informacinių verslo sistemų analitikais, testuotojais, IT projektų vadovais verslo įmonėse, duomenų bazių ar sistemų administratoriais.

 

Katedra vykdo mokslinius – taikomuosius tyrimus šiose srityse:

 • Programinio produkto sukūrimo technologinių galimybių ir poreikių analizė, produkto įgyvendinamumo pagrindimas.
 • Programinio produkto kūrimo proceso metodikos parinkimas ar esamos metodikos modernizavimas.
 • Programinio produkto architektūrinių, konstrukcinių, technologinių problemų analizė ir sprendimas.
 • Objektinės analizės ir projektavimo metodų taikymas, kuriant programų sistemas.
 • Naujausių šiuolaikinių programinės įrangos analizės, projektavimo ir realizacijos metodų taikymas, kuriant programinius produktus.
 • IT projektų kūrimas ir valdymas.
 • Įmonės vizualinio identiteto ir stilistikos kūrimas ir atnaujinimas, grafinių elementų kūrimas ir vizualizacijos pateikimas.

Siūlomos praktikos vietos:

 • UAB Creative Partner
 • UAB Life4Laptop
 • UAB Balco LTD
 • UAB Ortus
 • UAB Koralis
 • UAB Omega Technology
 • UAB Profis
 • UAB Ortus
 • MB IMAS
 • Lietuvos jūrų muziejus
 • UAB Partneriai projektams PARPRO
 • VšĮ Klaipėda ID

Socialiniai partneriai:

                

      

Kontaktai

Technologijų katedros vedėja

[email protected]
Studentų konsultavimo laikas:
Pirmadieniais 14:00 - 16:00
Taip pat konsultacijos pagal individualų susitarimą
108 kab.