Katedros

Lietuvos verslo kolegijoje veikia 5 katedros, kurios ugdo studentų gebėjimus, vykdo mokslo taikomąją veiklą, dalyvauja projektinėje veikloje, bendradarbiauja su kitomis šalies ir užsienio institucijomis. Lietuvos verslo kolegija, prisidėdama prie regionų plėtros, organizuoja ir realizuoja studijų programas Vilniuje ir Klaipėdoje.

Katedros

 Padaliniai