IB „BIUROMETA“

Tarptautinis sertifikatas IB „Biurometa“

Nuo 2017 m. birželio mėn. IB „Biurometa“  akredituota ir suteiktas Tarptautinis EUROPEN-PEN INTERNATIONAL sertifikato pažymėjimas pripažįstamas visame pasaulyje, kuris patvirtina, jog imitacinė bendrovė įsikūrusi Lietuvos verslo kolegijoje atitinka EUROPEN-PEN INTERNATIONAL  kokybės reikalavimų kompetencijų lygį.

EUROPEN PEN-INTERNATIONAL yra vienas iš didžiausias ir sėkmingiausias praktinio verslumo mokymo tinklas, vienijantis 7500 verslo praktinio mokymo simuliacinių firmų iš 42 pasaulio šalių.

IB „BIUROMETA“ PIRMOJI IMITACINĖ BENDROVĖ AKREDITUOTA TARPTAUTINIU EUROPEN-PEN INTERNATIONAL SERTIFIKATU NEVALSTYBINĖJE KOLEGIJOJE LIETUVOJE.

Studentai, atlikę praktiką imitacinėje bendrovėje, turinčioje tarptautinį EUROPEN-PEN INTERNATIONAL asociacijos sertifikatą ir surinkę praktikos metu įgytų kompetencijų įrodymų aplanką, turi teisę gauti EUROPEN-PEN International asociacijos patvirtintus kokybės pažymėjimus, kaip įrodymą, kad pasiekė minimalų EUROPEN-PEN International kokybės reikalavimų kompetencijų lygį.


Imitacinė bendrovė (IB) „Biurometa" nuo 2005 metų priklauso Lietuvos IB veiklą koordinuojančiam Simulith centrui bei tarptautinei EUROPEN organizacijai. IB tai įmonė, kuri simuliuoja tikrų bendrovių veiklą, prekiauja tarpusavyje per Simulith centrą Lietuvoje ir EUROPEN tinkle pasaulyje.

IB „Biurometa" darbuotojai ir skyrių vadovai - tai Lietuvos Verslo kolegijos studentai , kurie atlieka mokomąją praktiką verslo praktinio mokymo firmoje. Studentai dirba skirtinguose IB skyriuose ir imituoja realios įmonės ūkinę - finansinę veiklą, turi galimybę susipažinti su realiais dokumentais, realizuoja savo idėjas ir planus, įgyja darbo verslo bendrovėje praktikos, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos praktinio mokymo firmomis.

IB „BIUROMETA" ⋆⋆⋆⋆ Imitacinis viešbutis. 
Veiklos pobūdis:

• Komercinis apgyvendinimas
• Paslaugos

FIRMOS TIKSLAS: Nepriekaištinga aptarnavimo kokybė, įvairių paslaugų pasiūlos tobulinimas bei dėmesys klientams.
FIRMOS MISIJA: Suteikti nuostabiausias  akimirkas mūsų svečių prisiminimams.
FIRMOS VIZIJA: Lyderio pozicija teikiant kokybiškas paslaugas.


Mūsų credo: JŪSŲ POREIKIAI - MŪSŲ RŪPESTIS!

PARTNERIAI BEI SOCIALINIAI PARTNERIAI