Pozicija reitinguose

Remiantis žurnalo ,,Reitingai“ 2021 m. gruodis – 2022 m. gegužė / Nr. 2 (16) duomenimis galima pasidžiaugti aukštomis LTVK pozicijomis!

Remiantis žurnalo ,,Reitingai“ duomenimis, pagal 2021 m. LAMA BPO priėmimo rezultatus, Lietuvos verslo kolegija buvo viena iš 6 kolegijų priėmusių daugiau studentų nei 2020 metais, 13 kolegijų priėmimo rezultatai buvo prastesni nei 2020 m., Lietuvoje šiuo metu veikia 19 kolegijų.

Pateikiamas krypčių reitingas:

 

Taikomoji informatika ir programavimas, vieta 2022 m. reitinge – 1, tarp keturių kolegijų.

1. Lietuvos verslo kolegija;

2. Vilniaus verslo kolegija;

3. Klaipėdos valstybinė kolegija;

 

Ekonomika, vieta 2022 m. reitinge – 2, tarp dviejų kolegijų.

 1. Vilniaus kolegija;
 2. Lietuvos verslo kolegija;

Teisė, vieta 2022 m. reitinge – 2, tarp šešių kolegijų.

 1. Kauno kolegija;
 2. Lietuvos verslo kolegija;
 3. Panevėžio kolegija;

Vadyba, vieta 2022 m. reitinge – 3, tarp vienuolikos kolegijų.

 1. Vilniaus kolegija;
 2. Kauno kolegija;
 3. Lietuvos verslo kolegija;

Turizmas ir poilsis, vieta 2022 m. reitinge – 3, tarp devynių kolegijų.

 1. Kauno kolegija;
 2. Vilniaus verslo kolegija;
 3. Lietuvos verslo kolegija;

Kolegijoje vykdomos studijų programos pagal kryptis užima prizines vietas: turime vieną kryptį pirmoje vietoje, dvi kryptis antroje vietoje, dvi kryptis trečioje vietoje.

Remiantis žurnalo „Reitingai“ 2021 m. gegužė – gruodis / Nr. 1 (15) duomenimis galima pasidžiaugti aukštomis LTVK pozicijomis!

Nevalstybinių kolegijų reitingas

1. Šv. Ignaco Lojolos kolegija;

2. Vilniaus dizaino kolegija;

3. Socialinių mokslų kolegija;

4. Lietuvos verslo kolegija;

5. Vilniaus Verslo kolegija;

6. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji m-kla;

7. Kolpingo kolegija.

 

Išvestinės pozicijos:

LTVK pozicijos Lietuvos nevalstybinių kolegijų tarpe (kriterijus: studentai ir studijos)

 1. Šv. Ignaco Lojolos kolegija;
 2. Vilniaus dizaino kolegija;
 3. Lietuvos verslo kolegija;

 

Išvestinės pozicijos:

LTVK pozicijos Lietuvos nevalstybinių kolegijų tarpe (kriterijus: konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje)

 1. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji m-kla;
 2. Lietuvos verslo kolegija;
 3. Vilniaus dizaino kolegija;

Remiantis žurnalo ,,Reitingai“ 2020 m. gruodis – 2021 m. gegužė / Nr. 2 (14) duomenimis galima pasidžiaugti aukštomis LTVK pozicijomis!

 

LTVK pozicijos krypčių reitinguose:

 

Informatika (pozicija 2019 m. reitinguose – 3, 2020 m. tarp 4 aukštųjų) :

 

1.      Klaipėdos valstybinė kolegija;
2.      Vilniaus verslo kolegija;
3.      Lietuvos verslo kolegija.

 

Ekonomika (pozicija 2019 m. reitinguose – 2, 2020 m. tarp 2 aukštųjų):

 

1.      Vilniaus kolegija;
2.      Lietuvos verslo kolegija.

 

Teisė (pozicija 2019 m. reitinguose – 2, 2020 m. tarp 5 aukštųjų):

 

1.      Kauno kolegija;
2.      Lietuvos verslo kolegija;
3.      Panevėžio kolegija.

 

Vadyba (pozicija 2019 m. reitinguose – 3, 2020 m. tarp 11 aukštųjų):

 

1.      Vilniaus kolegija;
2.      Kauno kolegija;
3.      Lietuvos verslo kolegija.

 

Turizmas ir poilsis (pozicija 2019 m. reitinguose – 3, 2020 m. tarp 9 aukštųjų)

 

1.      Kauno kolegija;
2.      Lietuvos verslo kolegija;
3.      Šiaulių valstybinė kolegija;

 

Analizuojant 2020 m. krypčių reitingus, TOP3 pozicijas išlaikė nepakitusias lyginant su 2020 m. Ekonomika (2) ir Informatika (3), Teisė (2), Vadyba (3) pakilta kryptyse: Turizmas ir poilsis iš 3 pozicijos į 2.

 

Remiantis žurnalo ,,Reitingai“ 2019 m. gruodis – 2020 m. gegužė / Nr. 2 (12) duomenimis galima pasidžiaugti aukštomis LTVK pozicijomis!

 

Lietuvos verslo kolegijos Verslo įmonių ekonomikos studijų programa patenka tarp maksimaliausius tarptautinių ekspertų įvertinimo balus gavusių programų: 3 balais – gerai buvo įvertinta studijų programos personalas bei studijų siekinių ir rezultatų dermė, maksimaliai 4 balais buvo įvertinta materialieji ištekliai bei studijų eiga.

 

LTVK pozicijos krypčių reitinguose:

 

Informatika (pozicija 2018 m. reitinguose – 3, 2019 m. tarp 4 aukštųjų):

 

1.      Klaipėdos valstybinė kolegija;
2.      Vilniaus verslo kolegija;
3.      Lietuvos verslo kolegija.

 

Ekonomika (pozicija 2018 m. reitinguose – 2, 2019 m. tarp 2 aukštųjų):

 

1.      Vilniaus kolegija;
2.      Lietuvos verslo kolegija.

 

Teisė (pozicija 2018 m. reitinguose – 3, 2019 m. tarp 4 aukštųjų):

 

1.      Klaipėdos valstybinė kolegija;
2.      Lietuvos verslo kolegija;
3.      Utenos kolegija.

 

Vadyba (pozicija 2018 m. reitinguose – 4, 2019 m. tarp 9 aukštųjų):

 

1.      Vilniaus kolegija;
2.      Kauno kolegija;
3.      Lietuvos verslo kolegija.

 

Turizmas ir poilsis (pozicija 2018 m. reitinguose – 7, 2019 m. tarp 9 aukštųjų)

 

1.      Šiaulių valstybinė kolegija;
2.      Kauno kolegija;
3.      Lietuvos verslo kolegija.

 

Analizuojant 2019 m. gruodžio mėnesio krypčių reitingus, TOP3 pozicijas išlaikė nepakitusias lyginant su 2018 m. Ekonomika (2) ir Informatika (3), pakilom kryptyse: Teisė iš 4 pozicijos į 2, Vadyba iš 4 pozicijos į 3, Turizmas ir poilsis iš 7 pozicijos į 3.

 

Paskelbti Lietuvos aukštųjų mokyklų 2019 m. gegužės reitingai, kuriuose Lietuvos verslo kolegija užima aukštas pozicijas.

 

Privačių kolegijų reitingas

 

1. Vilniaus dizaino kolegija, surinkusi 60,43 taško

2. Vilniaus verslo kolegija, surinkusi 58,41 taško

3. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla 50,76 taško

4. Lietuvos verslo kolegija 49,34 taško

5. Šv. Ignaco Lojolos kolegija, surinkusi 45,24 taško

6. Kolpingo kolegija 43,47 taško

7. Socialinių mokslų kolegija 37,33 taško

 

Išvestinės pozicijos:

LTVK pozicijos Lietuvos nevalstybinių kolegijų tarpe (I kriterijus: studentai ir studijos):

 

 1. Vilniaus dizaino kolegija 28,6 taško;
 2. Vilniaus verslo kolegija 19,7 taško;
 3. Lietuvos verslo kolegija 17,9 taško;

 

 

Išvestinės pozicijos:

LTVK pozicijos Lietuvos nevalstybinių kolegijų tarpe (II kriterijus: alumni kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai):

 

 1. Vilniaus verslo kolegija 24,8 taško;
 2. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji m-kla 24,5 taško;
 3. Lietuvos verslo kolegija 18,6 taško;

 

Išvestinės pozicijos:

LTVK pozicijos Lietuvos nevalstybinių kolegijų tarpe (V kriterijus: studentų požiūris į savo kolegiją):

 

 1. Lietuvos verslo kolegija 5,61 taško;
 2. Vilniaus verslo kolegija 5,34 taško;
 3. Vilniaus dizaino kolegija 5,15 taško;

Paskelbti Lietuvos aukštųjų mokyklų 2018 m. gegužės reitingai, kuriuose Lietuvos verslo kolegija užima aukštas pozicijas.

 

Privačių kolegijų reitingas

 

1. Vilniaus dizaino kolegija, surinkusi 62,6 taško

2. Vilniaus verslo kolegija, surinkusi 53,6 taško

3. Šv. Ignaco Lojolos kolegija, surinkusi 51,3 taško

4-5. Lietuvos verslo kolegija (49,8)

4-5. Vilniaus kooperacijos kolegija (49,76)

6. Socialinių mokslų kolegija (42,1)

7. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (34,7)

8. Kolpingo kolegija (30,9)

9. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (29,2)

 

Išvestinės pozicijos:

LTVK pozicijos Lietuvos kolegijų tarpe (tarp 21 aukštosios mokyklos):

 

 1. Vilniaus dizaino kolegija, surinkusi 62,6 taško;
 2. Vilniaus kolegija surinkusi daugiau kaip 62;
 3. Kauno kolegija (57,95 taško);
 4. Kauno technikos kolegija (56 taškai)
 5. Vilniaus verslo kolegija, surinkusi 53,6 taško;
 6. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (52,1);
 7. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (52,1);
 8. Šv. Ignaco Lojolos kolegija, surinkusi 51,3 taško;
 9. Šiaulių valstybinė kolegija (50,04);
 10. Lietuvos verslo kolegija (49,8)
 11. Vilniaus kooperacijos kolegija (49,76);
 12. Alytaus kolegija (49,6);
 13. Klaipėdos valstybinė kolegija (48,72);
 14. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (42,8);
 15. Panevėžio kolegija (42,72);
 16. Socialinių mokslų kolegija (42,1);
 17. Utenos kolegija (42,03);
 18. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (34,7);
 19. Marijampolės kolegija (33,46);
 20. Kolpingo kolegija (30,9);
 21. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (29,2)

 

LTVK pozicijos Klaipėdos aukštųjų mokyklų tarpe (tarp 6 aukštųjų mokyklų):

 

 1. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (52,1);
 2. Lietuvos verslo kolegija (49,8);
 3. Klaipėdos valstybinė kolegija (48,72);
 4. Klaipėdos universitetas (42,3);
 5. Socialinių mokslų kolegija (42,1);
 6. LCC Tarptautinis universitetas, surinkęs 34,29 taško;

 

LTVK pozicijos Lietuvoje tarp universitetų ir kolegijų (tarp 39 aukštųjų mokyklų):

 

 1. Vilniaus universitetas, surinkęs 68,27;
 2. Vilniaus dizaino kolegija, surinkusi 62,6 taško;
 3. Vilniaus kolegija surinkusi daugiau kaip 62;
 4. Kauno technologijos universitetas, surinkęs 59,91;
 5. Kauno kolegija (57,95 taško);
 6. Kauno technikos kolegija (56 taškai);
 7. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, surinkęs 55,12 taško;
 8. Vytauto Didžiojo universitetas, surinkęs 54,1;
 9. Vilniaus verslo kolegija, surinkusi 53,6 taško;
 10. Vilniaus Gedimino technikos universitetas (53,31);
 11. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (53,11);
 12. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (52,1);
 13. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (52,1);
 14. Šv. Ignaco Lojolos kolegija, surinkusi 51,3 taško;
 15. Šiaulių valstybinė kolegija (50,04);
 16. Lietuvos verslo kolegija (49,8)
 17. Vilniaus kooperacijos kolegija (49,76);
 18. Alytaus kolegija (49,6);
 19. Klaipėdos valstybinė kolegija (48,72);
 20. Lietuvos muzikos ir teatro akademija (47,98);
 21. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (42,8);
 22. Panevėžio kolegija (42,72);
 23. Klaipėdos universitetas (42,3);
 24. Socialinių mokslų kolegija (42,1);
 25. Utenos kolegija (42,03);
 26. Vilniaus dailės akademija (40,24);
 27. Mykolo Romerio universitetas (35,36);
 28. Lietuvos sporto universitetas (35,21);
 29. Šiaulių universitetas (35,13);
 30. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (34,7);
 31. Aleksandro Stulginskio universitetas (34,6);
 32. LCC Tarptautinis universitetas, surinkęs 34,29 taško;
 33. Marijampolės kolegija (33,46);
 34. Lietuvos edukologijos universitetas (32,99);
 35. Europos humanitarinis universitetas, surinkęs 32,94 taško;
 36. Kolpingo kolegija (30,9);
 37. Kazimiero Simonavičiaus universitetas (29,91);
 38. Balstogės universiteto filialas (29,8);
 39. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (29,2).

Lietuvos verslo kolegija tarp nevalstybinių kolegijų (iš 9 aukštųjų) užima 4 vietą. Analizuojant išvestinius reitingus, LTVK Klaipėdos mieste (universitetų ir kolegijų iš 6 aukštųjų), tarp visų aukštųjų mokyklų užima 2 vietą. LTVK Lietuvos mastu tarp visų kolegijų (valstybinių ir nevalstybinių iš 21 aukštosios) užima 10 vietą. LTVK tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų iš 39 auštosios) užima 16 vietą. Lietuvos verslo kolegija nevalstybinių kolegijų tarpe, pagal studentų požiūrį į savo Kolegiją užima I vietą, pagal Alumni kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimą užimą II vietą.

 

LTVK – aukštos pozicijos reitinguose 2017 m.

Reitingai 2017 m. gegužė – gruodis/ Nr. 1(7)

Analizuojant naujausius žurnalo Reitingai duomenis Lietuvos verslo kolegija tarp Klaipėdos aukštųjų mokyklų užima trečią vietą:

 1. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – 62,63 balai;
 2. Socialinių mokslų kolegija – 53,45 balai;
 3. Lietuvos verslo kolegija - 50,2 balai;
 4. Klaipėdos valstybinė kolegija – 47,89 balai;
 5. Klaipėdos universitetas – 42,47 balai.
 6. LCC Tarptautinis universitetas – 37,8 balai;

Nevalstybinių kolegijų sektoriuje Lietuvos verslo kolegija užima antrąją vietą (iš 10 nevalstybinių kolegijų):

 1. Vilniaus dizaino kolegija – 62,06 balai;
 2. Socialinių mokslų kolegija – 53,45 balai;
 3. Lietuvos verslo kolegija – 50,2 balai.

Lietuvos verslo kolegija pagal Kolegijos akademinio personalo ir studijų bazės gerovės užtikrinimą tarp nevalstybinių kolegijų užima trečią vietą (iš 10 nevalstybinių kolegijų):

 1. Vilniaus dizaino kolegija – 10,83 balai;
 2. Socialinių mokslų kolegija – 9,93 balai;
 3. Lietuvos verslo kolegija – 9,11 balai.

LTVK – aukštos pozicijos reitinguose 2016 m.

Reitingai 2016 m. gegužė – gruodis/ Nr. 1(5)

Analizuojant naujausius žurnalo Reitingai duomenis Lietuvos verslo kolegija tarp Klaipėdos aukštųjų mokyklų užima aukščiausią poziciją:

 1. Lietuvos verslo kolegija - 57,2 balai;
 2. Socialinių mokslų kolegija - 55,7 balai;
 3. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla - 54,5 balai;
 4. LCC Tarptautinis universitetas - 48,6 balai;
 5. Klaipėdos valstybinė kolegija - 38,4 balai;
 6. Klaipėdos universitetas - 34,7 balai.

Nevalstybinių kolegijų sektoriuje Lietuvos verslo kolegija užima antrąją vietą:

 1. Vilniaus dizaino kolegija – 66,4 balai;
 2. Lietuvos verslo kolegija – 57,2 balai;
 3. Socialinių mokslų kolegija – 55,7 balai.

Tarp visų Lietuvos kolegijų tarpe – esame ketvirti:

 1. Vilniaus dizaino kolegija – 66,4 balai;
 2. Vilniaus kolegija – 61,8 balai;
 3. Kauno kolegija – 57,84 balai;
 4. Lietuvos verslo kolegija – 57,2 balai.

Lietuvos verslo kolegija pagal Kolegijos akademinio personalo ir studijų bazės gerovės užtikrinimą tarp nevalstybinių kolegijų užima pirmąją vietą:

 1. Lietuvos verslo kolegija – 12,1 balai;
 2. Vilniaus dizaino kolegija – 11,1 balai;
 3. Šv. Ignaco Lojolos kolegija – 10,2 balai;
 4. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla – 9,27 balai;
 5. Socialinių mokslų kolegija – 9,01 balai.

Analizuojant atskirus kriterijus, pagal kuriuos buvo vertinamos kolegijos, Lietuvos verslo kolegija patenka į trejetuką geriausiųjų pagal trečio kurso studentų požiūrį į savo aukštąją mokyklą. Ganėtinai aukštas pozicijas užimame pagal konkuravimą tarptautinėje studijų erdvėje bei alumni kuriama pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus.

Tik atsakingai, sąžiningai dirbdami, bendradarbiaujant kartu su Klaipėdos miestu bei verslo sektoriumi, siekiant užtikrinti aukščiausią studijų kokybę, galime pasiekti tokių aukštų rezultatų! LTVK – sėkmingos karjeros startas !

 

LTVK – aukštos pozicijos reitinguose 2015 m.

2015 m. gruodžio mėn. žurnalas REITINGAI pristatė skirtingų švietimo ir aukštojo mokslo institucijų vertinimus. Lietuvos verslo kolegijoje vykdomoms studijų programoms suteikti aukšti įvertinimai 2015 m. krypčių reitinge tarp kolegijų:

Ekonomika – 2 vieta
Vadyba –  3 vieta
Informatika –  3 vieta
Teisė – 6 vieta
Turizmas ir poilsis –  8 vieta
Apskaita – 11 vieta

LTVK – aukštos pozicijos reitinguose 2014 m.

2014 m. gruodžio 3 d. žurnalas REITINGAI pristatė skirtingų švietimo ir aukštojo mokslo institucijų vertinimus. Lietuvos verslo kolegijoje vykdomoms studijų programoms suteikti aukšti įvertinimai 2014 m. krypčių reitinge tarp kolegijų:

Informatika – 2 vieta
Turizmas ir poilsis – 2 vieta
Ekonomika – 3 vieta
Teisė – 4 vieta
Vadyba – 6 vieta
Apskaita – 8 vieta

Lietuvos verslo kolegijos ekonomikos studijų programa buvo tarp 2010-2013 m. Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) geriausiai įvertintų studijų programų tarp neuniversitetinių aukštųjų mokyklų.

Pirmą kartą Lietuvoje parengtas dalykinis 70 universitetinių studijų krypčių ir 70 koleginių studijų krypčių reitingas. Naudodamiesi šiuo reitingu stojantieji ir jų tėvai turės tikslų vaizdą, kokios aukštosios mokyklos Lietuvoje geriausiai parengia 70 skirtingų krypčių specialistus.

Lietuvos verslo kolegija – reitingo lyderė*

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) didžiuojasi visuomenės pripažinimu ir pasiektais rezultatais. Aukšti įvertinimo balai parodo, kad einame teisingai pasirinktu keliu.

*Lyderė pagal studentų įvertinimą

2013 m. savaitraščio "Veidas" skelbiamame kolegijų reitinge tarp valstybinių ir privačių kolegijų Lietuvos verslo kolegija gavo aukščiausią studentų įvertinimą. Žurnalo “Veidas” reitingo partneriu tapusi Lietuvos studentų sąjunga (LSA) gegužės 28 – birželio 2 d. apklausė 2845 studentus iš dvidešimt vienos kolegijos. LSA Socialinių tyrimų koordinatoriaus pastebėjimais, šis tyrimas parodė, kad nevalstybinių (privačių) kolegijų studentai gerokai labiau patenktinti savo studijomis nei valstybinių.

3-a vieta tarp privačių kolegijų - 2013 m. žurnalo „Veidas“ reitingas

2-a vieta tarp privačių kolegijų - 2012 m. žurnalo „Veidas“ reitingas

Lyderė pagal studentų įsidarbinimą - Tarp kolegijų absolventų Klaipėdos ir Šiaulių krašte, 2012 m. žurnalo „Veidas“ reitingas ir Lietuvos darbo biržos duomenys.