Studijų kokybė

Studijų kokybė yra studijų sistemos, teikiančios aukštojo mokslo paslaugas, savybių visuma, leidžianti visiškai patenkinti vidaus ir išorės strateginių klientų esamus ir numanomus poreikius bei lūkesčius.

Kolegija ypatingą dėmesį skiria studijų kokybei ir nuolatiniam jos gerinimui. Siekiant šio tikslo nustatyti tokie studijų kokybės gerinimo uždaviniai:

  • Sistemingai analizuoti studijų planavimo ir įgyvendinimo racionalumą ir naudingumą.
  • Užtikrinti patikimą ir objektyvų absolventų kvalifikacijos vertinimą.

Šiandien Lietuvos verslo kolegijoje nuolatinis studijų kokybės tobulinimas nukreiptas į socialiai atsakingų, iniciatyvių ir pasitikinčių savimi savo srities specialistų ugdymą. Lietuvos verslo kolegijos pagrindas – šiuolaikiškos ir į praktiką orientuotos studijos.

Atsižvelgiant į Mokslo ir studijų įstatymo keliamus reikalavimus kokybės užtikrinimui bei siekiant dermės su Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis vidinė studijų kokybės užtikrinimo sistema Lietuvos verslo kolegijoje tobulinama nuolat.

Lietuvos verslo kolegija vykdo tik akredituotas kolegines studijų programas, įtrauktas į Studijų ir mokymo programų registrą. Studijų programų vertinimo išvados ir akreditavimo terminai pateikti žemiau.

Lietuvos verslo kolegijoje vykdomų studijų programų vertinimo išvados

Studijų procesą ir jo kokybę Lietuvos verslo kolegijoje reglamentuojantys dokumentai pateikti Studijų dokumentai