Istorija

 • Kolegijos veiklos pradžia laikomi 1994 metai, įsteigus Aukštesniąją referentų mokyklą. Nuo steigimo pradžios kolegijai vadovauja steigėjos socialinių mokslų daktarė profesorė Angelė Lileikienė ir socialinių mokslų daktarė Genovaitė Avižonienė.
 • 1998 metais buvo atidarytas Šiaulių mokymo skyrius.
 • 2001 m. rugpjūčio 24 d. LR Vyr. nutarimu Nr. 1036 Aukštesnioji referentų mokykla reorganizuota į aukštąją mokyklą, kuriai suteiktas Vakarų Lietuvos verslo kolegijos pavadinimas.
 • 2010 m. Kolegija jau vykdė studijas pagal devynias studijų programas profesiniam bakalauro laipsniui įgyti: Teisė, Verslo vadyba, Ekonomika, Prekybos vadyba, Įstaigų ir įmonių administravimas, Taikomoji informatika, Rekreacijos ir turizmo verslo vadyba, Statybos verslo vadyba, Buhalterinė apskaita.
 • Nuo 2012 m. atsižvelgiant į darbo rinkos bei darbdavių poreikius atnaujinta studijų programa - Verslo procesų vadyba.
 • 2012 m. atsižvelgus į kolegijos plėtrą ir strateginius tikslus, rengti aukštos kvalifikacijos specialistus Lietuvos ir ES darbo rinkai, kolegijai buvo suteiktas naujas pavadinimas – Lietuvos verslo kolegija (LTVK) / Lithuania Business University of applied sciences (LBUAS).
 • Nuo 2012 m. atsižvelgiant į rinkos poreikius Lietuvos verslo kolegijoje pradėtos vykdyti Įstaigų ir įmonių administravimo bei Verslo procesų vadybos nuotolinės studijos - europietiška aukštojo mokslo sistema, prisitaikanti prie kiekvieno poreikių bei galimybių.
 • 2013 m. gavus akreditaciją, pradėta vykdyti nauja studijų programa Verslo informacinės sistemos, specializacijos - verslo informacinių  sistemų vadyba, mobilaus verslo programų vadyba.
 • 2013 m. LTVK plečia veiklą ir atidaro Vilniaus skyrių.
 • Nuo 2014 m. atsižvelgiant į darbo rinkos bei darbdavių poreikius atnaujintos studijų programos: Pardavimų logistikos vadyba bei Turizmo ir pramogų verslo industrijos.
 • Nuo 2015 m. atsižvelgiant į darbo rinkos bei darbdavių poreikius atnaujintos studijų programos: Taikomoji informatika ir programavimas.
 • 2016 m. gavus akreditaciją, pradėta vykdyti nauja studijų programa Teisė ir Teisėsaugos institucijos, studijų programa orientuota į statutinius valstybės tarnautojus, specializacijos – teisminės institucijos, ikiteisminės institucijos.
 • 2016 m. Kolegija vykdo 10 studijų programų su 27 specializacijomis, socialinių bei fizinių mokslų srityje.
 • 2019 m. Kolegijoje vykdoma 13 studijų programų socialinių bei fizinių mokslų srityje. Tarptautinių partnerių tinklas išplėstas iki 140 partnerių. Aukštoji mokykla švenčia savo veiklos 25 metų jubiliejų.