Apie mus

Lietuvos verslo kolegija (LTVK) – tai 1994 metais įkurta moderni, atvira visuomenei, nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti į šiuolaikinę Lietuvos ir Europos darbo rinką orientuotus socialinių ir fizinių mokslų specialistus. LTVK – tai perspektyvios karjeros galimybės, tarptautiniai mainai ir studentiškas laisvalaikis.

Misija. Lietuvos verslo kolegija yra pasirengusi rengti kūrybiškus kompetentingus specialistus, suteikiant profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, sudaryti mokymosi visą gyvenimą sąlygas, atlikti regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus.

Vizija. Lietuvos verslo kolegija – tai inovatyvi, atvira, socialiai aktyvi ir atsakinga aukštoji mokykla, pripažinta tarptautinėje erdvėje, lanksčiai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius ir tenkinanti visuomenės poreikius.

Vertybės. Akademinė laisvė, profesionalumas, kolegialūs santykiai, socialinė atsakomybė.

Kolegija integruoja naujausias IT technologijas į studijų procesą, tokiu būdu sukuria lanksčias ir patrauklias studijų formas. Kolegija ypatingą dėmesį teikia studijų kokybei ir nuolatiniam jos gerinimui. Studijų procese vykdomos interaktyvios paskaitos bei taikomi veiklinamieji metodai. Kolegijoje įrengtos: CISCO labaratorija, Statybinių medžiagų labaratorija, Technologijų ir inovacijų laboratorija, Kriminalistikos laboratorija, Imitacinė teismo posėdžių salė, Lyderystės laboratorija bei Turizmo laboratorija.

Lietuvos verslo kolegija siekia užtikrinti, kad studentai gautų kuo daugiau praktinių įgūdžių, reikalingų profesinėje veikloje, bei naujausias teorines žinias. Kolegija išvysčiusi platų bendradarbiavimo tinklą su verslo įmonėmis ir socialiniais partneriais, o tai padeda surasti studentams praktikos vietas ir padėti jiems įsidarbinti. Kolegijoje veikia praktinio mokymo firma “Biurometa”, įmonė, kuri simuliuoja tikrų bendrovių veiklą, prekiauja tarpusavyje per Simulith centrą Lietuvoje ir EUROPEN tinkle pasaulyje. Siekiant parengti studentus darbo rinkai, kolegijoje įkurtas Karjeros centras, teikiantis studentams ir absolventams pagalbą karjeros klausimais.

Lietuvos verslo kolegijoje paskaitas skaito dėstytojai, kurie yra savo srities profesionalai ir praktikai. LTVK dėsto advokatai, teisės specialistai, bankų specialistai, finansų ir audito skyriaus vadovai, rinkodaros ir pardavimų skyrių vadovai, programavimo specialistai, web svetainių kūrėjai, įmonių savininkai, sportininkai, renginių organizatoriai, agentai, ekspeditoriai logistai ir pan.

Lietuvos verslo kolegija palaiko glaudžius ryšius su socialiniais partneriais siekiant užtikrinti kokybiškas, šiuolaikiškas į darbo rinką orientuotas studijas. Lietuvos verslo kolegijos socialinių partnerių tarpe yra šios organizacijos: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, UAB ,,Klaipėdos“ viešbutis – Amberton, UAB ,,Baltic Clouds“, VšĮ Europos vartotojų centras, UAB Jūrinis personalas – General Crewing, Asociacija Klaipėdos regionas, UAB Idėjų balansas, UAB Litlafas, VšĮ Klaipėdos ir kultūros informacijos centras, UAB ,,Balco LTD“, UAB ,,Vlantana“, UAB ,,Nesė Group“, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Notarų rūmai, Palangos miesto apylinkės teismas, Skuodo rajono apylinkės teismas, UAB ,,MK laivyba“, Klaipėdos miesto savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Rietavo savivaldybė, Pagėgių savivaldybė bei kitos organizacijos.

Kolegija aktyviai dalyvauja tarptautinėse studijų ir mokslo programose, plečia tarptautinių partnerių tinklą, yra viena iš lyderių Lietuvos kolegijų tarpe pagal dėstytojų ir studentų dalyvavimą tarptautinėse mobilumo programose. Kolegija palaiko stiprius bendradarbiavimo ryšius su Estijos, Švedijos, Čekijos, Danijos, Turkijos ir kitų šalių aukštojo mokslo institucijomis, turi savo atstovą Azijos šalims Indijoje, bendradarbiauja su kitomis užsienio verslo, nevyriausybinio sektoriaus, švietimo organizacijomis. Pagal ERASMUS + mainų programą studentams suteikiama galimybė studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje. Lietuvos verslo kolegija turi tarptautinių partnerių daugiau nei 50 užsienio valstybių. Studentai gali pasinaudoti kitų Europos šalių patirtimi jų studijuojamų dalykų srityje. Kiekvieną semestrą į LTVK studijuoti atvyksta apie 20 studentų iš Turkijos, Ispanijos, Portugalijos ir t.t. LTVK studentai įgyja naujų įgūdžių bei tarptautinio bendravimo patirties.

Lietuvos verslo kolegijoje ypač skatinamas studentų iniciatyvumas, aktyvumas, verslumas bei tarptautiškumas. Kolegijoje aktyviai veikia studentų atstovybė, ekonomistų ir teisininkų klubai, teisės klinika, studentai nuolat skatinami dalyvauti popaskaitinėje veikloje, studentai aktyviai yra įtraukiami į kolegijos vidinių ir išorinių renginių organizavimą ir dalyvavimą.

Lietuvos verslo kolegija atlieka regiono plėtrai reikalingus taikomuosius tyrimus ir mokslo plėtros darbus, regiono problemos svarstomos kasmetinėse tarptautinėse konferencijose „Regioninės problemos: ekonomika, vadyba, technologijos", kuriose dalyvauja verslo įmonių, asociacijų ir aukštųjų mokyklų atstovai. Regiono problemos svarstomos ir Kolegijos dukart metuose leidžiamame sisteminiame mokslo-tiriamųjų darbų žurnale „Vadyba", kuris yra publikuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CEEOL, EBSCO bei Index Copernicus.

Lietuvos verslo kolegija yra pilietiškai ir socialiai aktyvi aukštoji mokykla. Kolegija kartu su Maltiečių ordinu, kiekvienais metais organizuoja masinį renginį Klaipėdos miesto mastu – Gerosios žvaigždės bėgimas. Renginio pagrindinis tikslas yra surinkti lėšas vienišiems, savimi negalintiems pasirūpinti senjorams. Lietuvos verslo kolegija taip pat globoja Klaipėdos vaikų globos namų ,,Smiltelė“ auklėtinius. Kalėdiniu laikotarpiu vaikų globos namų auklėtinius aplanko Lietuvos verslo kolegijos studentai ir pradžiugina vaidinimu bei kalėdinėmis dovanomis.

LTVK siūlomas itin platus studijų programų spektras – čia galima pasirinkti iš 13 studijų programų, 31 specializacijos.

LTVK šiuo metu studijuoja apie 1 000 studentų, veikia skyriai ir centrai Klaipėdoje bei Vilniuje.

Kolegijos vykdomai veiklai išduota LR Švietimo ir mokslo ministerijos licencija, o jos išduodamas diplomas pripažintas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Absolventų įgytą kvalifikaciją žymi profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 

LTVK veiklos sritys yra šios:

  • moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla - 73 00 00;
  • aukštasis mokslas - 85 42 00;
  • suaugusiųjų profesinis mokymas - 85 32 00;
  • kvalifikacijos tobulinimas - 85 59 00.