Neformalus suaugusiųjų mokymas

NEFORMALIUOJU IR SAVAIMINIO MOKYMOSI BŪDU ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS IR PRIPAŽINIMAS

Kviečiame registruotis kandidatus, turinčius neformaliuoju  ir savaiminio mokymosi būdu įgytų pasiekimų, vertinimui ir pripažinimui Lietuvos verslo kolegijoje.

DĖL NEFORMALIU SUAUGUSIŲJŲ  IR SAVAIMINIU MOKYMOSI BŪDU ĮGYTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO Į KOLEGIJĄ GALI KREIPTIS :

  • Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, bet turintys darbo stažą ne mažesnis nei 3 metai
  • Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą, bet dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikacinį laipsnį ne mažiau kaip 3 metus
  • Asmenys, neturintys aukštojo išsilavinimo, siekiantys jį įsigyti ir turintys dokumentų, įrodančių mokymo pasiekimus įgytus neformaliu ir savaiminio mokymosi būdu
  • Asmenys, dėl tam tikrų priežasčių nedirbančius ir siekiančius kelti kvalifikaciją.

REGISTRACIJA  neformaliu  suaugusiųjų ir savaiminio mokymosi būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrai vykdyti prašymas pateikiamas el. paštu: [email protected] . Prašymo formą rasite žemiau. Kandidatui, užsiregistravus pagal šią forma, bus suteikta visa informacija apie neformaliu suaugusiųjų ir savaiminio mokymosi būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą, aplanko parengimą, konsultacijos laiką, sutarties sudarymo ir mokėjimo  sąlygas.