XI Tarptautinė mokslinė-metodinė-praktinė konferencija / 2015 10 23