Diplomų įteikimai pirmajai nuotolinių studijų grupei