VADYBOS KATEDROS DIPLOMANTŲ DĖMESIUI

15/11/02

Paskelbtos diplominio (baigiamojo) darbo temos. Prašau, pasirinkti diplominio (baigamojo) darbo temą pas administratorių Modestą ir parašyti prašymą iki 2015 m. lapkričio 20 d.