Vadybos katedros diplomantų dėmesiui!

15/03/31

2015 m. balandžio 29-30  d.  iki 15.00 val. pristatyti diplominio darbo teorinę dalį  ir tiriamąją dalį į Vadybos katedrą, katedros vedėjai doc. dr. Jurgitai Martinkienei.

Diplominis darbas priimamas tik su vadovo parašu tituliniame lape.  2015 d. gegužės 4 d. 17.00 val.  vyks diplominio darbo svartymas 502 a. Studentų dalyvavimas būtinas.