Teisės studijų programos baigiamojo kvalifikacinio egzamino komisijos sudėtis

16/05/04