Svarbi informacija studentams, kuriems skirta valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija

14/08/12

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad šiais metais į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija (vnf/st) įstoję ir pasirašę sutartis su aukštąja mokykla studentai, prašymus studijų stipendijai gauti turės pateikti elektroniniu būdu nuo rugpjūčio 11 iki rugsėjo 20 d.

Prašymai skirti studijų stipendiją yra teikiami elektroniniu būdu prisijungus per elektroninės bankininkystės sistemas. Pateikti prašymą https://stipendijos.vsf.lt/

Prašymus pateikti turės galimybę tik tie asmenys, kurie bus įtraukti į LAMABPO ir aukštųjų mokyklų fondui perduotus sąrašus. "Norime atkreipti studentų dėmesį, jog programos, kuriose galima gauti studijų stipendijas, ir vietų skaičius jose yra patvirtintos Švietimo ir mokslo ministro. Jeigu studentas neįstojo į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija - jis  fondui prašymo pateikti negalės" - teigė Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė specialistė Aldona Valatkevičiūtė.

Studijų stipendijos yra skiriamos tiems pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studentams, kurie stodami į aukštąją mokyklą surinko aukščiausius konkursinius balus.

Pildant prašymą Valstybinio studijų fondo tinklalapyje prašyme būtina nurodyti Lietuvos verslo kolegiją kaip stipendijos gavėją. Institucijos sąskaitos nurodyti nereikia.

Studijų stipendijos MOKĖJIMAS NUTRAUKIAMAS:

  • Jeigu pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų rezultatų vidurkį;
  • Jeigu studentas nutraukė studijas;
  • Jeigu studentas buvo pašalintas iš studijų;
  • Jeigu paaiškėja, kad neturi teisės gauti studijų stipendiją.
  • Studijų stipendijos MOKĖJIMAS SUSTABDOMAS, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių nutrūksta arba turėtų būti stabdomas studijų stipendijos išmokėjimas, studentas apie jas per 5 darbo dienas privalo raštu informuoti Valstybinį studijų fondą. To nepadarius, permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas privalo grąžinti.

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Aldona Valatkevičiūtė
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
(8 5) 263 9158
 
Išsamesnę informaciją rasite:
https://www.vsf.lt/lt/studiju-stipendijos
www.vsf.lt
https://www.facebook.com/studijufondas