Studentų dėmesiui!

16/01/06

Dėl dalykų užskaitymų prašome kreiptis į pavaduotoją studijoms Doc. dr. Rasą Grigolienę iki vasario 15 d.