Studentai turintys negalią kviečiami teikti prašymus dėl tikslinių išmokų

15/01/19

Studentai turintys negalią kviečiami teikti prašymus dėl tikslinių išmokų (152 Eur) skyrimo 2015 m. pavasario semestrą.

Prašymų priėmimas – nuo 2015 m. sausio 16 d. iki vasario 17 d.

Specialiųjų poreikių studentams (neįgaliesiems) teikiamos tikslinės išmokos, 152 eurų per mėnesį, studijų prieinamumui didinti. Šios išmokos naudojamos individualiems studentų specialiesiems poreikiams studijų procese tenkinti.
Išmokas gali gauti neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  • yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  • turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  • aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros arba pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  • neturi akademinių skolų ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Norėdami gauti tikslinę išmoką, 152 eurų per mėnesį pavasario semestre, neįgalūs studentai  nuo 2015 m. sausio 16 d. iki 2015 m. vasario 17 d. privalo pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • neįgaliojo pažymėjimą;
  • patvirtintos formos motyvuotą prašymą išmokai gauti (prašymo forma)

Jei studentas prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs nustatytą terminą, toks prašymas priimamas, išnagrinėjamas ir, jei studentas atitinka šių išmokų skyrimo kriterijus, jis įtraukiamas į papildomą studentų, kuriems skiriama parama, sąrašą. Papildomame sąraše įrašytiems studentams tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada studentas įtrauktas į papildomą sąrašą.