Studentai kviečiami pildyti prašymus socialinei stipendijai gauti

16/01/19

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) primena, kad nuo sausio 20 d. iki vasario 20 dienos bus priimami prašymai socialinei stipendijai 2016 m. pavasario semestrą gauti.

 Studentai, pretenduojantys gauti socialinę stipendiją, Fondo tinklalapyje privalo užpildyti nustatytos formos elektroninį prašymą.

Socialinė stipendija skiriama, jeigu studentas atitinka vieną privalomą kriterijų:

  • gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
  • jam nustatytas 45 ar mažesnis darbingumo, sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis;
  • ne vyresnis nei 25 metų, ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba arba jo abu tėvai mirę.

Atkreipiame dėmesį, kad studentas, pateikęs prašymą socialinei stipendijai gauti, privalo nuolat pasitikrinti savo pateikto prašymo ir el. pašto dėžutėje gaunamus pranešimus.
 
Papildomą informaciją Jums suteiks:
 
Viktorija Vigėlienė
vyriausioji specialistė
(8 5) 264 7153