Praktikų gynimas

17/11/21

V-16V, V-15V, PI-16V, IĮ-16V, P-15V, P-16V gr. dėmesiui,

 

Pakartotinis Praktikų ataskaitų gynimas lapkričio 30 d. (ketvirtadienis) nuo 11.00 val iki 16.30 val. (skype).

Platesnė informacija išsiųsta studentams elektroniniais paštais