Parama išeiviams

16/01/26

Valstybinis studijų fondas (toliau — Fondas) informuoja, kad 2016 m. sausio 25 d. pradedamas valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2016 m. pavasario semestre, nuo 2016 m. sausio 25 d. iki 2016 m. vasario 20 d. privalo:

Užsiregistruoti Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lt ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Daugiau informacijos apie Paramą teikiama telefonu (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklapyje www.vsf.lt