Kvietimas teikti paraiškas studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir lituanistinėse mokyklose 2015-2016 m.m.

15/03/12

Švietimo mainų paramos fondas kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija ir LR užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą gauti paramai studentų praktikoms Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir neformaliojo bei formaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienio šalyse (toliau – priimančiosios institucijos) 2015-2016 m.m.

Reikalavimai praktikantams:

Praktikas gali atlikti pagrindinių ir vientisųjų (ne žemesnio kaip 2 kurso) ir magistrantūros studijų studentai. Papildomus reikalavimus gali nustatyti siunčiančioji MSI bei priimančioji institucija.

Praktikų laikotarpis ir trukmė:

Praktikos  laikotarpis 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. rugpjūčio 31 d. Galima praktikų trukmė nuo 2 iki 10 mėnesių (diplomatinėse atstovybėse – iki 6 mėn.).

Detalesnė informacija : http://www.smpf.lt/lt/kvietimas-teikti-paraiskas-studentu-praktikoms-lietuvos-respublikos-diplomatinese-atstovybese-ir-lituanistinese-mokyklose-2015-2016-m-m

Paraiškų formos : (įkelti nuoroda parsis.)

PARAIŠKŲ LAUKIAME IKI BALANDŽIO 5 D. TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR PROJEKTŲ SKYRIUJE.

Živilė Budriutė

[email protected] 302 kab.