Kaip studentui gauti valstybės remiamą paskolą

14/08/13

Valstybinis studijų fondas ne vėliau kaip 2014 m. rugpjūčio 20 d. numato skelbti valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis ir valstybės paskolų studijų įmokai mokėti rudens semestrą gauti planuojamą prašymų-anketų teikimo pradžią-2014 m. rugpjūčio 21 d., pabaigą - 2014 m. rugsėjo 26 d.

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data gali būti - 2014 m. spalio 15 d.

Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2014 m. rugsėjo 26 d. Formą rasite adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestrą bus teikiamos šios paskolos:

  1. Valstybės remiamos paskolos:
  • paskolos studijų kainai sumokėti
  • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 6 500 Lt.

Daugiau informacijos Fondo puslapyje www.vsf.lt

Fondo raštas