Informacija skirta R-14 ir RI-13 gr. studentams

15/05/29

Įvadinis susitikimas su praktikos vadove doc. R.Urboniene vyks 2015-06-12 17.00 val.

Praktikos trukmė:

R-14 nuo 2015-06-15 iki 2015-07-10
RI-13 nuo 2015-06-29 iki 2015-07-31

Iki 2015-05-08 atsiųsti el. paštu [email protected] duomenis:

o Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas.
o Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).